SAP i Sybase dla pracowników mobilnych

Tagi:

SAP i Sybase zwiększają wydajność mobilnych pracowników wprowadzając nowe mobilne aplikacje firmowe działające w czasie rzeczywistym. Firma Sybase będąca liderem mobilnej informatyki odpowiada na zapotrzebowanie rynku na elastyczne, wielofunkcyjne mobilne aplikacje dostosowane do konkretnych branż. Nowe aplikacje to rozwiązania przeznaczone dla obszarów: Field Service, Retail Execution, Enterprise Asset Management oraz Employee Productivity.

SAP AG (NYSE: SAP) oraz Sybase, Inc., spółka SAP oraz lider branży oprogramowania dla przedsiębiorstw, ogłosiły wydanie serii nowych aplikacji mobilnych zbudowanych na platformie Sybase® Unwired Platform. Nowe rozwiązania umożliwią umobilnianie procesów biznesowych oraz informacji biznesowych dla kluczowych branż obejmujących sektor produkcyjny, dóbr konsumpcyjnych, użyteczności publicznej, technologiczny, naftowo-gazowy i detaliczny. Nowe aplikacje mobilne uzupełniają wydane w roku 2010 aplikacje: Sybase® Mobile Sales będącą elementem SAP CRM oraz Sybase® Mobile Workflow będącą częścią SAP Business Suite.

Ostatnich osiemnaście miesięcy to okres owocnej współpracy między SAP i Sybase. Dzięki naszej platformie i narzędziom informatycznym SAP udoskonalał i udostępniał klientom technologie pozwalające na szybkie wdrażanie aplikacji mobilnych – mówi Euan MacAra, Dyrektor Regionalny w Sybase Products Poland. – Obecnie ma premierę pakiet kilku nowych aplikacji mobilnych. Rozwiązania te pozwolą znacząco ograniczyć nakłady finansowe oraz czas potrzebny firmom do implementacji wizji mobilnego przedsiębiorstwa. Dzisiejsze firmy stoją przed wielką szansą przezwyciężenia barier i ograniczeń jakie stwarzały urządzenia stacjonarne. SAP i Sybase stoją na czele tych przemian umożliwiając skuteczne wprowadzanie obszaru mobilnego w przedsiębiorstwach.

Dzisiaj w otoczeniu biznesowym zauważamy zmianę paradygmatu, spółki oferują aplikacje biznesowe działające w czasie rzeczywistym, które w największym możliwym stopniu wykorzystują błyskawiczny wzrost liczby pracowników korzystających z urządzeń mobilnych – powiedział Jack Gold, prezes J.Gold Associates, LLC.

– Nowe aplikacje mobilne, takie jak te ogłoszone przez SAP i Sybase, potrafią przyspieszyć działalność firm pomagając mobilnym pracownikom w podejmowaniu decyzji na podstawie lepszych informacji, niezależnie od miejsca w którym się znajdują, oraz zwiększają poziom interakcji z klientami i kontrahentami. Efektem jest znaczny wzrost wydajności pracowników, który przyspieszy zwrot z inwestycji i zmaksymalizuje ostateczny wynik spółki.

Według badania przeprowadzonego w 2010 przez Forrester Research wśród kierowników departamentów informatyki dla ponad 60% spółek, mobilne aplikacje będą na szczycie listy priorytetów w okresie następnych dwunastu miesięcy od przeprowadzenia badania.1 Około 75% organizacji wdraża aplikacje mobilne w celu zwiększenia wydajności pracowników, a dla 42% firm ważnym bodźcem do tworzenia aplikacji mobilnych jest wzrost satysfakcji klientów.1

Nowe mobilne aplikacje opisane poniżej zaprojektowane zostały w celu uzyskania w krótkim czasie pozytywnego wpływu na wyniki firm i pracowników w kluczowych sektorach.

Zapewnienie doskonałej obsługi w terenie

Inżynierowie zajmujący się obsługą firmy w terenie muszą podejmować szybkie decyzje na podstawie dokładnych informacji. Nowa aplikacja mobilną SAP® Field Service została zaprojektowana tak by zwiększać satysfakcję użytkowników poprzez zapewnianie odpowiednich zasobów danych oraz informacji niezbędnych do rozwiązywania zadań w firmie. Aplikacja Field Service zbudowana na platformie Sybase Unwired Platform zapewni pełen dostęp online i offline do zleceń, zgłoszeń serwisowych i potwierdzeń obsługi. Dzięki przygotowanej funkcji umobilniania i zapewniania indywidualnych modyfikacji, pracownicy terenowi otrzymują aplikację mobilną z szeregiem przydatnych funkcji:

 • Natychmiastowe powiadomienia o zleceniach w terenie na urządzeniach mobilnych, powiadamiających przedstawicieli o pojawieniu się nowych zleceń,
 • Lepsze zarządzanie zamówieniami serwisowymi pozwala przedstawicielom na natychmiastowy dostęp do jednego widoku zawierającego wszystkie informacje potrzebne do zakończenia zamówienia,
 • Mapowanie wizyt zintegrowane z usługą mapową, dające serwisantom prosty widok zleceń zaplanowanych na dany dzień,
 • Rozliczanie zleceń serwisowych pozwalające serwisantom na stworzenie potwierdzeń realizacji zleceń serwisowych oraz wpisanie czasu, materiałów i kosztów poniesionych na realizację zlecenia.

Lepsza obsługa klienta detalicznego dzięki urządzeniom mobilnym

Dzięki nowej mobilnej aplikacji SAP® Retail Execution, firmy zajmujące się towarami konsumpcyjnymi nie tylko mogą dostarczyć swoim przedstawicielom handlowym dane potrzebne do maksymalizacji wydajności, ale także poprawić zwrot z inwestycji w markę i promocję poprzez zwiększenie spójności z programem promocji i monitorowanie rynkowego powodzenia nowych produktów. Aplikacja Retail Execution zbudowana na platformie Sybase Unwired Platform umożliwi pełną integrację z natywnymi funkcjami urządzenia, a jednocześnie zapewni pełen dostęp online i offline do informacji o kontach klientów, kontaktach, wizytach, badaniach i produktach. Planowane funkcje aplikacji to:

 • Zarządzanie wizytami detalicznymi czyli realizacja wizyt, zmiana harmonogramu wizyt w miarę potrzeb, dostęp do historii wizyt, notatek i załączników – a to wszystko na urządzeniu mobilnym,
 • Możliwość prowadzenia badań i audytów w celu realizacji kluczowych działań z zakresu merchandisingu, np. badanie zgodności z warunkami promocji czy kontrola planogramów ,
 • Zarządzanie rachunkami klientów poprzez zestawienia klientów, informacje kontaktowe i szczegółową historię wcześniejszych interakcji,
 • Zarządzanie produktami poprzez szczegółowe zestawienia produktów z danymi identyfikacyjnymi i kategoriami.

Zwiększenie poziomu wykorzystania aktywów i minimalizacja przestojów

Pracownicy działający w terenie potrzebują aktualnych informacji dzięki, którym mogą wykonywać swoje zadania bardziej efektywnie. Nowa aplikacja SAP® EAM Work Order ma pomóc spółkom w zbieraniu, ocenie i udostępnianiu istotnych informacji od momentu, w którym zostaną zidentyfikowane lub zaczną być potrzebne. Celem aplikacji Work Order zbudowanej na platformie Sybase Unwired Platform będzie zaspokojenie potrzeb pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu zakładu w zakresie zarządzania aktywami firmy. Planowane funkcje mobilnej aplikacji obejmą:

 • Zlecenia z możliwością przeglądania i aktualizacji istotnych informacji o zadaniach, działaniach, planowanym nakładzie czasu i materiału,
 • Techniczne zarządzanie obiektami umożliwi przeglądanie i aktualizację krytycznych informacji o lokalizacjach i ich wyposażeniu w celu zwiększenia czasu ich bezprzestojowego funkcjonowania,
 • Informacje o zapasach pomogą pracownikom terenowym śledzić i zarządzać przepływem części zamiennych bez zbędnych opóźnień oraz ponoszenia kosztów w centrali,
 • Informacje o kontrahencie dostępne dla technika pozwolą uzyskać szczegółowy widok historii klienta oraz istotnych informacji kontaktowych,

Maksymalizacja wydajności pracowników

Opracowywane są nowe mobilne aplikacje, których celem jest utrzymanie wysokiej wydajności pracowników, niezależnie od tego, czy są w terenie czy w biurze, poprzez natychmiastowy dostęp do funkcji realizujących rutynowe czynności, takie jak rejestracja kosztów i dojazdów, zatwierdzanie wniosków kadrowych, wprowadzanie zleceń handlowych oraz zatwierdzanie lub odrzucanie zleceń zakupu. Zgodnie z planem, nowe mobilne aplikacje tego rodzaju pozwolą użytkownikom na podejmowanie działań w ramach procesu workflow,umożliwią dostęp poprzez urządzenia mobilne do krytycznych informacji biznesowych przechowywanych dzięki rozwiązaniom SAP® ERP Human Capital Management oraz SAP® ERP Financials, a także aplikacjom SAP® Supplier Relationship Management oraz SAP CRM. Te proste mobilne aplikacje zbudowane na platformie Sybase Unwired Platform projektowane są tak, by zagwarantować ich użyteczność na poziomie konsumenckim, tzn. aby pracownicy mogli korzystać z nich przy minimalnych nakładach szkoleniowych.

W terminie kilku następnych miesięcy planuje się powszechną dostępność następujących aplikacji i funkcji:

 • Kadry

  • aplikacja mobilna SAP® Employee Lookup: wyszukiwanie i przeglądanie profili pracowników

  • aplikacja mobilna SAP® Leave Request: tworzenie, modyfikacja, kasowanie zgłoszeń urlopowych; przeglądanie dostępnych dni urlopu

  • aplikacja mobilna SAP® Time Capture: tworzenie, modyfikacja, kasowanie wpisów w rejestrze czasu; przeglądanie brakujących wpisów w rejestrze czasu

  • aplikacja mobilna SAP® HR Approvals: powiadomienia o elementach roboczych; przeglądanie kalendarza; zatwierdzanie/odrzucanie wniosków

 • Zaopatrzenie

  • aplikacja mobilna SAP® Cart Approval: przeglądanie, zatwierdzanie lub odrzucanie koszyków; przeglądanie informacji o osobie zatwierdzającej

  • aplikacja mobilna SAP® SRM Supplier Search: wyszukiwanie i przeglądanie zestawień informacji o dostawcach; kontakt z dostawcami

  • aplikacja mobilna SAP® Quality Issue: tworzenie raportów jakościowych; dodawanie fotografii i skanowanie sprzętu

 • Finanse

  • aplikacja mobilna SAP® Travel Receipt Capture: tworzenie pozycji kosztów podróży; robienie zdjęć pokwitowań; rejestracja notatek głosowych

  • aplikacja mobilna SAP® Travel Report: przeglądanie obciążeń karty kredytowej, tworzenie raportów o kosztach podróży

  • aplikacja mobilna SAP® Travel Expense Approval: otrzymywanie powiadomień o zatwierdzeniu pozycji kosztowych; przeglądanie informacji z raportu; zatwierdzanie lub odrzucanie workflow

  • aplikacja mobilna SAP® Payment Approvals: powiadamianie skarbnika o pilnych zadaniach; ochrona przed stratami finansowymi

 • Sprzedaż

  • aplikacja mobilna SAP® Sales Order Notification: otrzymywanie powiadomień o zamówieniach sprzedażowych; wyszukiwanie i przeglądanie zamówień

  • aplikacja mobilna SAP® Material Availability: wyszukiwanie materiałów; przeglądanie informacji o nich, dostępności i cenach dla klientów

  • aplikacja mobilna SAP® Customer and Contacts: dostęp do informacji o kliencie i kontaktach; wyświetlanie ich na mapie; przeglądanie ostatnich zamówień

  • aplikacja mobilna SAP® Customer Financial Fact Sheet: wyszukiwanie klientów i wyświetlanie informacji o klientach

  • aplikacja mobilna SAP® Order Status: od weryfikacji kredytowej do fakturowania

 

Więcej informacji o aplikacjach mobilnych można znaleźć na stronie Mobility newsroom: “SAP i Sybase zwiększają wydajność mobilnego pracownika.”

SAP oraz Sybase kontynuują realizację celu jakim jest zastąpienie urządzeń stacjonarnych przez mobilne, poprzez wydanie nowej generacji platformy mobilnej Sybase® Unwired Platform 2.0 oraz prezentację ulepszonej wersji pakietu do tworzenia oprogramowania (SDK). Ma on zostać udostępniony w terminie kilku następnych lat (zobacz “SAP i Sybase krok bliżej dotarcia do miliarda osób dzięki nowej generacji platformy mobilnej Sybase® Unwired Platform”).

Śledź SAP oraz Sybase na Twitterze: @sapmobile oraz @MobileWork.

 

[1] Źródło: Forrester Research, Inc. Insights for CIOs: Make Mobility Standard Business Practice, 3 września 2010 r.
[1] Źródło: Forrester Research, Inc. Insights for CIOs: Make Mobility Standard Business Practice

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu