Przejdź do treści

Passion PR dla Seniorów

Poznańska agencja PASSION Public Relations rozpoczęła współpracę z Fundacją Dla Seniora. Agencja zadba o doradztwo wizerunkowe dla Fundacji oraz obsługę medialną wydarzeń specjalnych i eventów. Projektem ze strony agencji kieruje Gabriela Jakimik. PASSION PR dla Fundacji działa na zasadach pro bono.

Fundacja dla Seniora to ogólnopolska inicjatywa, mająca na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób starszych oraz stwarzanie im warunków opieki, zapewniających spokojne i godne życie. www.fundacjadlaseniora.pl