Czysta gra w biznesie

Coraz więcej firm działających na polskim rynku zwraca uwagę na uczciwą współpracę z partnerami biznesowymi. Budowanie wzajemnych relacji zgodnie z zasadami fair play staje się standardem i normą  także w branży ubezpieczeń grupowych.W relacjach między towarzystwami ubezpieczeniowymi a brokerami jest wiele sytuacji niejasnych, w których trzeba zastosować zasady fair play. Częstym punktem zapalnym są kwestie finansowe związane z udziałem w pozyskaniu i utrzymaniu klienta. Doradcy finansowi firm ubezpieczeniowych działają wyłącznie z jej ramienia, natomiast brokerzy pełnią na rynku bardzo ważną rolę – niezależnych ekspertów poszukując i rekomendując najlepszą dla klienta ofertę ubezpieczeniową. Każdy z nich indywidualnie zabiega o klienta. Zdarza się jednak, że zarówno przedstawiciel ubezpieczeniowo-finansowy, jak i broker, deklarują swój udział w pozyskaniu oraz utrzymaniu klienta. Przykładem tego jest sytuacja, gdy przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej zdobył i obsługiwał klienta, ale w rocznice kontraktu klient zwrócił się bezpośrednio do brokera i wystawił mu pełnomocnictwo. Kto w takiej sytuacji powinien dostać wynagrodzenie za podpisaną umowę? Jak sprawiedliwie ocenić udział brokera i przedstawiciela? Obaj mają w tym swój udział. Wyzwaniem dla towarzystwa ubezpieczeniowego jest pogodzenie interesów obu stron. W takich przypadkach nie ma złotego środka, każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie według zasad fair play, aby nikt nie poczuł się poszkodowany bądź niedoceniony.

Kolejną niejasną kwestią w relacjach ubezpieczyciel-broker jest sytuacja, w której broker, działając w imieniu klienta, np. w przypadku ubezpieczeń majątkowych nie dostarczył ubezpieczycielowi pełnych informacji o nim. Towarzystwu ubezpieczeniowemu zależy na tym, aby uzyskać pełną wiedze na temat klienta i wszystkich parametrów niezbędnych do oszacowania ryzyka i przygotowania oferty ubezpieczenia. Z punktu widzenia brokera nie łamie on zasad współpracy pomiędzy nim a ubezpieczycielem, ponieważ ze strony towarzystwa często nie padają jednoznaczne pytania niezbędne do dokładnego oszacowania ryzyka.  Na szczęście zarówno towarzystwom ubezpieczeń jak i firmom brokerskim zależy na budowaniu partnerskich relacji na zasadach fair play.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu