Sytuacja na łódzkim rynku nieruchomości biurowych po I połowie 2011 roku

Po pierwszej połowie 2011 roku Polska nadal pozostaje jednym z preferowanych miejsc do lokowania biznesu. Poprawa nastrojów gospodarczych i zwiększająca się liczba inwestycji zagranicznych przyczyniły się do wzrostu aktywności deweloperów na rynku biurowym zarówno w Warszawie jak i w większych miastach regionalnych.Relatywnie największy wzrost podaży nowoczesnych powierzchni biurowych obserwuje się w Łodzi. W ciągu ostatnich 24 m-cy zasób nowoczesnych biur powiększył się tu o ponad 60,000 m² a w ciągu najbliższych 18 m-cy powiększy się o kolejne ponad 50,000 m². Wliczając wolne powierzchnie w obiektach istniejących oraz tych, których oddanie do użytku planowane jest do końca 2011 roku, łącznie w Łodzi dostępnej jest prawie 80.000 m² nowoczesnej powierzchni biurowej.

Pewne oznaki ożywienia obserwuje się również po stronie popytu na nowoczesne biura. Sumaryczna wielkość podpisanych umów najmu osiągnęła już w pierwszym kwartale 2011 r. ponad 18.000 m². Obecna aktywność na rynku wskazuje, że w 2011 roku należy spodziewać się transakcji najmu na poziomie około 40,000 – 50,000 m². Należy jednak pamiętać, że znaczna część popytu to relokacje, a zatem całkowity popyt nie przekłada się wprost na zmniejszenie podaży dostępnych powierzchni biurowych. Oznacza to, że podaż dostępnej powierzchni przekracza popyt netto, co niewątpliwie wymusza wśród deweloperów stosowanie szerokiego wachlarza zachęt dla potencjalnych najemców. A to z kolei jest silnym magnesem przyciągającym nowych najemców do Łodzi.

Łódzki rynek biurowy stał się najbardziej konkurencyjnym rynkiem biurowym w Polsce. Stawki czynszu są tu niższe niż w innych miastach regionalnych. W pierwszej połowie 2011 roku średni poziom czynszów umownych w biurowcach klasy A i B+ znalazł się na poziomie ok. 11,00 EUR / m² / m-c. Jest to od 2,00 do 4,00 EUR / m² / m-c mniej w porównaniu z innymi ośrodkami biznesu w Polsce jak np. Wrocław, Kraków czy Warszawa.

Koszty najmu powierzchni biurowej nie są jedynym czynnikiem decydującym o korzyściach z ulokowania biznesu w Łodzi. Obecność dwudziestu wyższych uczelni w mieście gwarantuje dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, a koszt jej zatrudnienia jest relatywnie niski, dzięki czemu Łódź okazuje się bardzo konkurencyjna. Centralne położenie Łodzi jest kolejnym magnesem, który może przyciągać inwestorów. Lokalizacja w pobliżu powstającego skrzyżowania autostrad A1 i A2, rozbudowa portu lotniczego, modernizacja dworców i połączeń kolejowych ułatwią szybkie przemieszczanie się po całym kraju. Dostępność i jakość połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych z innymi miastami regionalnymi w Polsce i głównymi ośrodkami biznesu w Europie mają kluczowe znaczenie przy wyborze lokalizacji dla centrów BPO i SSC. Nie bez znaczenia jest także wsparcie władz miasta m.in. przez wprowadzenie programu „Łódź – center of opportunities”, który ma zachęcać przedsiębiorców z branży BPO do inwestowania w Łodzi, ma także wspierać działające tu firmy z tego sektora, a jednocześnie promować Łódź jako miejsce przyjazne inwestorom. Potencjał rozwoju sektora BPO w Łodzi doceniły również łódzkie uczelnie wyższe. W lutym tego roku Uniwersytet Łódzki otworzył studia podyplomowe kształcące na kierunku Organizacja i zarządzanie centrum usług wspólnych BPO.

źródło/autor: Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu