Pilotażowe wdrożenie nowej funkcjonalności systemu SAP HCM w Banku Zachodnim WBK

Firma GAVDI Polska S.A. przeprowadziła pilotażowe wdrożenie nowej funkcjonalności SAP HCM do obliczania podstaw zasiłków (PLZLA) w Banku Zachodnim WBK. Konsultanci GAVDI na zlecenie SAP Polska brali udział w procesie zaprojektowania i realizacji nowej funkcji, która w maju 2011 r. została włączona przez firmę SAP do polskiej wersji systemu SAP HCM.Funkcjonalność PLZLA zastąpi obecne rozwiązanie oparte o funkcję PLSIB, odpowiedzialną za naliczanie wynagrodzenia za chorobę, zasiłków chorobowych i innych. Pilotażowe wdrożenie nowej funkcjonalności w Banku Zachodnim WBK rozpoczęło się w marcu b.r. Pierwsze księgowanie listy płac w trybie porównawczym odbyło się pod koniec maja b.r.

Cieszymy się, że jako pierwsi  możemy przetestować nową funkcjonalność systemu SAP HCM. Zdecydowaliśmy się na udział w tym pilotażowym projekcie, ponieważ widzieliśmy potrzebę usprawnienia procesów związanych z naliczaniem podstaw zasiłków, gdzie mamy do czynienia z dużą różnorodnością składników – mówi Andżelika Stępkowska, Specjalista ds. Obsługi Kadrowo-Płacowej w Banku Zachodnim WBK S.A. Korzystając z dotychczasowego rozwiązania nie mielibyśmy  możliwości konfigurowania nowych składników. Dzięki nowemu rozwiązaniu będzie to możliwe – dodaje.

Funkcjonalność PLZLA umożliwia m.in. wyłączanie składników z podstaw zasiłków po okresie ich przysługiwania, zajmuje się uzupełnianiem oraz odbruttowieniem . Nowa operacja posiada rozbudowany protokół, który szczegółowo pokazuje w jaki sposób została obliczona podstawa. Jest on także dostępny w wynikach rozliczenia płac. W dotychczasowym rozwiązaniu kwoty składników wchodzących do podstawy były wykazane zbiorczo, co uniemożliwiało szybkie zweryfikowanie poprawności tych danych. Poprzednie rozwiązanie nie dawało także możliwości ustalenia dwóch podstaw w danym miesiącu. Nowa funkcjonalność spełnia każde z tych zagadnień umożliwiając sprawniejsze przeprowadzenie procesów naliczania podstaw zasiłków.

Obowiązująca obecnie polska wersja systemu SAP HCM została przygotowana przed reformą ubezpieczeń społecznych z 1999 r. Podczas realizacji polskiej specyfiki systemu powstała funkcja PLSIB odpowiedzialna za naliczanie wynagrodzenia za chorobę, zasiłków chorobowych i innych.

Od tego momentu ustawodawca wielokrotnie dokonywał zmian w przepisach dotyczących tych świadczeń. Pociągało to za sobą wiele zmian w działaniu funkcji PLSIB, która z czasem stawała się coraz bardziej rozbudowana i skomplikowana. Dlatego podjęta została decyzja o przygotowaniu nowego rozwiązania. Cieszymy się, że firma SAP Polska zaufała nam i zaprosiła GAVDI  do udziału w procesie jego  współtworzenia. Wierzymy, że niebawem nie tylko Bank Zachodni WBK będzie mógł korzystać z udogodnień oferowanych przez nową funkcjonalność – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu