MEW S.A. z sukcesem uplasowała obligacje o wartości 5 mln zł

W czerwcu br. MEW S.A., notowana na NewConnect spółka z branży energetyki wodnej, z sukcesem zakończyła emisję obligacji, w wyniku której pozyskała nieco ponad 5 mln zł. Wielkość emisji objęła 46 tyś. obligacji serii A, zaś wartość nominalna pojedynczego papieru wartościowego wynosiła 110 zł.

W maju br. podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została podjęta decyzja o przeprowadzeniu emisji obligacji w celu pozyskania środków na dalszy rozwój spółki.

Podobnie jak w przypadku zrealizowanej w grudniu ub.r. , a następnie w marcu br. prywatnej subskrypcji akcji, i tym razem zostały objęte wszystkie zaoferowane obligacje (46 tyś.). Wśród obligatariuszy znajdują się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W emisji łącznie uczestniczyło 27 podmiotów.

– Cieszy nas tak duże zainteresowanie inwestorów naszą spółką. W wyniku emisji obligacji pozyskaliśmy kwotę odpowiadającą zapotrzebowaniu firmy na środki niezbędne do realizacji dalszych planów rozwojowych. Muszę przyznać, iż grono potencjalnych obligatariuszy znacznie przewyższyło pakiet obligacji, który zaoferowaliśmy. Kolejny raz potwierdza to silną pozycję MEW S.A. w branży energetycznej oraz fakt, że inwestowanie w zieloną energię jest dobrą i bezpieczną lokatą na przyszłość – komentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, Marcin Markiewicz.

Przypomnijmy, że w drugiej połowie grudnia 2010 r. MEW S.A. przeprowadziła prywatną emisję akcji, w wyniku której pozyskała 2,7 mln zł. Wyemitowanych zostało 540 tyś. akcji serii C, które w całości zostały objęte (540 tyś.). W emisji uczestniczyły 33 podmioty, z czego większość stanowili udziałowcy posiadający akcje serii B, oferowane przed debiutem spółki na rynku NewConnect. Celem emisyjnym była m.in. realizacja kolejnych zaplanowanych przez MEW S.A. projektów oraz kontynuacja inwestycji w Cieszynie, gdzie już na początku czerwca br. zakończyły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji. Sukcesem zakończyła się również prywatna emisja akcji serii D przeprowadzona w marcu br., w wyniku której spółka pozyskała 1 mln zł na realizację dalszych działań inwestycyjnych.

Warto podkreślić, iż w ramach grupy kapitałowej MEW S.A. w marcu br. została powołana spółka MEW Projekt S.A., która zajmuje się dostarczaniem kompleksowych usług związanych z projektowaniem, konstruowaniem oraz budową obiektów małych elektrowni wodnych (MEW). Wszystkie przedsięwzięcia dotychczas prowadzone przez MEW S.A. stanowią portfolio powołanej spółki zależnej, która będzie kontynuować ich dalszą realizację w zakresie projektowania, budowy i konstruowania. Portfel projektów firmy obejmuje siedem inwestycji, w tym 0,56 MW w Cieszynie, 0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim, 0,15 MW w lubelskim, 0,12 MW na terenie Wielkopolski oraz 2 MW na Dolnym Śląsku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu