Emperia najlepsza na Lubelszczyźnie

Emperia Holding SA – jedna z największych grup handlowych w Polsce – po raz kolejny znalazła się na pierwszym miejscu niezależnych rankingów Lubelszczyzny: Setka Kuriera i Złota Setka Dziennika Wschodniego, skupiających największe firmy regionu.

Klasyfikacja obu zestawień była oparta o poziom uzyskanych przez spółki w 2010 roku wyników finansowych oraz osiągniętą dynamikę ich wzrostu rok do roku.

Emperia otrzymała także od obu redakcji tytuł największego pracodawcy regionu, a Dziennik Wschodni przyznał jej tytuł największej firmy handlowej. W zestawieniu największych inwestorów wg Kuriera Lubelskiego Emperia zajęła czwarte miejsce, z nakładami inwestycyjnymi sięgającymi ponad 109 mln zł.

We wszystkich spółkach Grupy Handlowej Emperia jest obecnie zatrudnionych około 14 tysięcy pracowników i wraz z ciągłym rozwojem zarówno w segmencie dystrybucji, jak i detalu wciąż powstają nowe miejsca pracy.

„Ostatni rok był bardzo dobry dla całej Grupy Handlowej Emperia. Nigdy w historii nie byliśmy tak silni. Grupa Dystrybucyjna Tradis, jak i cała Emperia, zakończyła rok z bardzo dobrym wynikiem. W przypadku wydzielonej dywizji dystrybucyjnej – Grupa Tradis z nieruchomościami – EDIBTA osiągnęła poziom 126 mln zł, co oznacza, że praktycznie zrealizowaliśmy bardzo ambitne prognozy finansowe” – mówi Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding SA.

W 2010 roku Grupa Handlowa Emperia wypracowała 7% wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 5,9 mld zł, przy równoczesnym wzroście EBITDA i zysku netto. EBITDA wzrósł o 16,6% do poziomu 205,8 mln zł, natomiast zysk netto o 42% i osiągnął wartość 98,5 mln zł.

Wyniki finansowe Tradisu były najlepsze w historii jej działalności. Wydzielona dywizja dystrybucyjna – Grupa Tradis z nieruchomościami – osiągnęła w 2010 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 5,1 mld zł. EBITDA w 2010 roku wyniósł 126 mln zł.

Zarząd Emperia Holding SA zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok 2010 w wysokości ok. 40% skonsolidowanego zysku netto Grupy. To dwukrotnie więcej niż dotychczas (20%). Tę rekomendację, zgodną z opublikowaną jesienią ubiegłego roku nową polityką dywidendową Emperii, zarząd spółki przedstawi akcjonariuszom na najbliższym Walnym Zgromadzeniu (29 czerwca 2011 roku).

Wielkość planowanej dywidendy za 2010 na akcję wyniesie rok 2,63 zł. Na ten cel Emperia przeznaczy ponad 39,2 mln zł. Począwszy od podziału zysku netto za 2010 rok zarząd planuje konsekwentnie rokrocznie rekomendować WZA wypłatę dywidendy na poziomie nie mniejszym niż 40%.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu