Kalkulator płacowy i odsetkowy na Twojej stronie internetowej

Tagi:

Reset2 Sp. z o.o. udostępniła wszystkim użytkownikom internetu kalkulatory działające w przeglądarkach www.

Kalkulatory płacowy i odsetkowy powstały z myślą o portalach informacyjnych, firmach wdrażających oprogramowanie, biurach rachunkowych i wszystkich podmiotach zatrudniających pracowników.
Kalkulatory podnoszą funkcjonalność i użyteczność strony internetowej, na której są umieszczone, co wpływa na wzrost liczby odwiedzin.

Kalkulatory są odrębnymi aplikacjami webowymi, umieszczonymi na serwerze Reset2, mogą być wywoływane z dowolnego przycisku, tekstu linkującego lub też wyświetlane bezpośrednio na stronie. Administratorzy stron mogą je w prosty sposób umieścić w dowolnym miejscu swojej witryny internetowej.

Kalkulator płacowy:

 • oblicza wynagrodzenie pracownika ze stosunku pracy, umowy zlecenia lub o dzieło,
 • posiada unikalną funkcję wyliczania wynagrodzenia od kwoty netto,
 • wyliczania wynagrodzenia od kwoty brutto,
 • wylicza koszty zakładu,
 • uwzględnia koszty uzyskania (normalne bądź podwyższone),
 • umożliwia wpisanie wysokości składki ubezpieczenia wypadkowego zakładu,
 • opcjonalne zastosowanie ulgi podatkowej,
 • umożliwia wybór płaconych składek ZUS,
 • wyliczenie umowy z prawami autorskimi,
 • wyliczenie poniżej i powyżej progu kosztów,
 • tryb wyświetlania danych dla pracownika (wynagrodzenia netto i brutto, składki społeczne i zdrowotne, podatek),
 • tryb wyświetlania danych dla pracodawcy (PIT-4, DRA, koszty zakładu).

Adres kalkulatora płacowego: http://online.reset2.pl/cgi-bin/cR2calc.dll

Kalkulator odsetkowy:

 • oblicza wysokość odsetek ustawowych i podatkowych,
 • posiada pola kwota do zapłaty oraz termin zapłaty,
 • oblicza odsetki na dowolny dzień,
 • sumuje kwotę zobowiązania wraz z odsetkami.

Adres kalkulatora odsetkowego: http://online.reset2.pl/cgi-bin/cR2ods.dll

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu