Przejdź do treści

Venture Capital Poland S.A. w drodze na NewConnect

Venture Capital Poland S.A., spółka inwestycyjna, koncentrująca się na budowaniu portfela spółek poprzez wspieranie ich finansowo, organizacyjnie i realizacyjnie, na początku lipca br. planuje debiut na rynku NewConnect. Wartość oferty prywatnej, poprzedzającej debiut giełdowy, wyniosła prawie 3 mln zł. W przeciągu  2 – 3 lat planowane są przenosiny na główny parkiet.Venture Capital Poland S.A. jest spółką inwestycyjną obecną na rynku od 2010 roku. Finansuje rozwój spółek portfelowych oraz oferuje merytoryczne wsparcie we wczesnych etapach ich działalności, ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania know-how w zakresie zarządzania i budowy wartości przedsiębiorstwa. Spółka inwestuje głównie w podmioty niepubliczne działające w różnych branżach, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów: IT oraz ochrony środowiska. Obecnie w portfelu Spółki znajdują się cztery podmioty: Green Arrow Energy S.A. (energetyka odnawialna) – 25,92% udziałów, Atos BH Sp. z o.o (branża architektury wnętrz) – 22,60% udziałów, Revitum Sp z o.o. (branża paramedycyny nowoczesnej) – 8,30% udziałów oraz Stacja Narciarska Kiciarz Sp z o.o. (branża turystyczna) – 1,00% udziałów.

W ramach przeprowadzonej w 2010 roku oferty prywatnej, Spółka pozyskała 2 700 tys. zł. Poziom redukcji zapisów wyniósł 30 procent. Kapitał pozyskany z emisji akcji serii B, C i D, Venture Capital Poland S.A. w większości przeznaczył na inwestycje w spółki portfelowe:

  • Atos BH Sp z o.o. (1.400 tys. PLN),
  • Stacja Narciarska Kiciarz Sp. z o.o. (160 tys. PLN),
  • Revitum Sp. z o.o. (500 tys. PLN).

Pozostałe środki z emisji zostaną przeznaczone na zakup kolejnej spółki portfelowej.

W dniu 10 czerwca br. został zakończony proces konsultacji Dokumentu Informacyjnego. Spółka złożyła wówczas wniosek o wprowadzenie akcji serii B i D do obrotu na rynku NewConnect. W ocenie Zarządu, planowany termin debiutu możliwy jest na początku lipca br. Pojawienie się na alternatywnym rynku obrotu papierami to pierwszy etap przyjętej strategii rozwoju. Władze Spółki szacują, iż długofalowy wzrost wartość akcji przyczyni się do debiutu na rynku głównym GPW, który powinien nastąpić w perspektywie najbliższych 2-3 lat.

W zeszłym roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 10 tys. zł. Strata netto wyniosła 122 tys. zł., natomiast w pierwszym kwartale br. została zredukowana do zaledwie 3 tys. zł.

„Specyfika naszej branży wiąże się z nieuniknionymi stratami ponoszonymi na początku funkcjonowania Spółki. W celu zbilansowania generowanych kosztów, wprowadziliśmy do naszej oferty usługę konsultingu biznesowego, która praktycznie w całości pokrywa wydatki wynikające z bieżącej działalności. Środki pozyskane z emisji akcji możemy bezpośrednio przeznaczyć na inwestycje oraz dalszy rozwój” – uważa Mariusz Ambroziak, Prezes Zarządu Venture Capital Poland S.A.

Jeden z celów strategicznych Venture Capital Poland S.A. zakłada wprowadzenie w najbliższym czasie na rynek NewConnect co najmniej dwóch firm portfelowych: Atos BH oraz Revitum. Oba podmioty są obecnie w trakcie przekształcania w spółki akcyjne.

„W przypadku, gdy uda nam się upublicznić przynajmniej jedną Spółkę, bieżący rok zamkniemy z zyskiem sięgającym 2,6 mln zł” – przekonuje Mariusz Ambroziak.

Władze Venture Capital Poland cały czas monitorują rynek pod kątem planowanych inwestycji. W orbicie zainteresowań Spółki znajdują się głównie firmy z sektora technologii informatycznych.

„Obserwowane przez nas podmioty mają przemyślany model biznesowy oraz ciekawy pomysł na działalność w Internecie. Jednym z kryteriów wyboru jest prowadzona działalność, która w perspektywie jednego roku powinna przynosić dochody. Do ewentualnych inwestycji podchodzimy cierpliwie i z należytą ostrożnością. Przy podjęciu ostatecznej decyzji będziemy tylko i wyłącznie kierować się dobrem Spółki oraz wzrostem jej wyników ekonomicznych” – dodaje Mariusz Ambroziak.