LOTOS i PERN zamierzają razem budować magazyny na ropę i paliwa

Grupa LOTOS S.A. i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. zawarły dziś list intencyjny dotyczący wspólnej budowy podziemnych zbiorników ropy naftowej i paliw płynnych. Według planów zbiorniki powstaną na Pomorzu, co jeszcze bardziej wzmocni bezpieczeństwo w sektorze energii Polski i innych państw regionu Morza Bałtyckiego.Województwo pomorskie z uwagi na jego uwarunkowania geograficzne i geologiczne, a także bezpośredni dostęp do morza i dobrze rozwiniętą infrastrukturę portową jest idealnym kandydatem do miana regionalnego centrum sektora energii.

Sprawa budowy kawern jest od wielu lat przedmiotem dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa w sektorze energii, przede wszystkim ze względu na postępującą dywersyfikację dostaw różnych gatunków ropy naftowej, jak i potrzebę zbliżania się do takiego poziomu pojemności magazynowych w kawernach przypadającej na jednego mieszkańca, jaki jest np. w Niemczech czy Francji. Budowa zbiorników na ropę i paliwa płynne, takie jak olej napędowy czy lekki olej opałowy ma zostać zrealizowana w dwóch etapach do 2020 r. Wtedy też powstaną magazyny o łącznej pojemności 7 mln metrów sześciennych. W przyszłości, w miarę rosnących potrzeb rynku, ich pojemność może wzrosnąć nawet do 15-20 mln metrów sześciennych. Należy podkreślić, że obie spółki zamierzają przygotowywać i realizować ww. projekt zgodnie z krajowymi i europejskimi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz wszelkimi odnośnymi przepisami.

– Cieszymy się, że realizację tak istotnego zadania podejmiemy z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”. Spółka ta bez wątpienia posiada największe w kraju doświadczenie w magazynowaniu i przesyłaniu rurociągami ropy naftowej oraz paliw płynnych – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Liczymy również na to, że do projektu włączą się inne krajowe firmy, tak byśmy wspólnie mogli budować bezpieczeństwo Polski w sektorze energii.

– Grupa PERN, a w szczególności PERN „Przyjaźń” i OLPP, od kilku lat pracuje nad projektem budowy kawern. Traktujemy tę inwestycję przede wszystkim jako sposób na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, choć naturalnie dostrzegamy również aspekt komercyjny wynikający z możliwości udostępnienia znacznych pojemności magazynowych na potrzeby rynku – mówi Robert Soszyński, prezes PERN „Przyjaźń” S.A. – Współpraca z LOTOSEM, ze względu na jego kluczową pozycję na rynku rafineryjnym w regionie Morza Bałtyckiego, a także determinację w realizacji wielkich i trudnych inwestycji, których najlepszym przykładem jest Program 10+, jest  dla nas znakomitym rozwiązaniem.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami koszt budowy magazynów oraz niezbędnej infrastruktury logistycznej zostanie w części pokryty z funduszy Unii Europejskiej. Ważne jest, że LOTOS nie będzie zaangażowany w finansowanie tego projektu. – Tak przygotowujemy strukturę finansowania, aby to firmy zewnętrzne zainwestowały w realizację całego przedsięwzięcia – dodaje prezes Olechnowicz.

Obok wykonania kawern solnych, zadanie obejmuje także budowę szeregu urządzeń powierzchniowych, m.in. instalacji urządzeń pompujących, rurociągów, sieci wodnych i energetycznych, dróg oraz powiązania całej inwestycji z krajowymi systemami logistyki ropy i paliw płynnych.

Do realizacji projektu powołana zostanie spółka celowa, której szczegółowa struktura udziałów zostanie określona w wyniku dalszych negocjacji. Dodatkowo przedsięwzięcie zostanie wsparte przez Central Europe Energy Partners (CEEP), które wykonało szereg analiz na temat jego realizacji.

Pamiętajmy, że Polska, aby wypełnić zobowiązania wobec UE i Międzynarodowej Agencji Energii, musi systematycznie powiększać swoje objętości magazynowe na ropę i paliwa ropopochodne. Budowa magazynów w kawernach solnych jest najefektywniejszym ekonomicznie i najbezpieczniejszym rozwiązaniem problemu magazynowania ropy i paliw płynnych. Budowa zbiorników na Pomorzu będzie miała pozytywny wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w sektorze energii Polski, państw regionu Morza Bałtyckiego, członków Paktu Północnoatlantyckiego oraz UE.

Dodatkowo, Grupa LOTOS rozpoczyna rozmowy z PERN „Przyjaźń” na temat potencjalnej współpracy przy inwestycjach PERN w Gdańsku oraz na granicy polsko–białoruskiej (połączenie rurociągowe bazy w Małaszewiczach z Białorusią).

źródło/autor: LOTOS

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu