Kampania Wodna z Lemon Firmą

Lemon Firma wspiera Kampanię Wodną Polskiej Akcji Humanitarnej realizowaną od 2004 roku, w ramach której przygotuje cykl audycji radiowych – rozmów z misjonarzami PAH-u pracującymi w Autonomii Palestyńskiej i Sudanie Południowym na temat problemów wodno-sanitarnych tych krajów.

Audycje mają za zadanie przedstawić Polakom sytuację społeczną oraz problemy wodno-kanalizacyje tego regionu, a także wskazać drogi ich rozwiązania, poprzez prezentację dotychczas zrealizowanych projektów Polskiej Akcji Humanitarnej, jak np. rehabilitacja studni, czy budowa toalet.

Materiały będą trafiały bezpłatnie do stacji radiowych i portali internetowych, cykl rozmów będzie dostępny dla dziennikarzy także na serwisie prasowe.com. Wypowiedzi udzielać będą osoby, najbardziej zorientowane w problematyce, bo przebywające na miejscu na co dzień, jak m.in.: pracownik lokalny w Gazie – Marwan Bardawil, szef misji w Autonomii Palestyńskiej – Sławek Getka oraz szef misji sudańskiej – Ariel Zieliński.

– Dotarcie do mediów nie jest łatwe, a charakter naszej pracy tego wymaga. Dzięki współpracy z Lemon Firmą możemy dotrzeć do lokalnych mediów, a przez nie do ludzi, którzy często myślą o tym, aby wspierać PAH, ale nie zawsze wiedzą jak to zrobić – mówi Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej.

W ramach współpracy Lemon Firma wspiera też najnowszą akcję Polskiej Akcji Humanitarnej „Pragnienie sprawiedliwości”, której celem jest podnoszenie świadomości obywateli państw europejskich na temat przestrzegania międzynarodowych praw człowieka oraz sytuacji wodno-sanitarnej na terytorium Autonomii Palestyńskiej.

– Tematy podejmowane w kampanii „Pragnienie Sprawiedliwości” są bardzo ważne, ale niedoceniane w Europie. Dlatego cieszy, że nasze materiały przyczynią się do podniesienia wśród Polaków wiedzy na temat problemu wodnego – mówi Tomasz Słodki, właściciel Lemon Firmy i dodaje – Od wielu lat wspieramy charytatywnie organizacje społeczne, budując w ten sposób odpowiedzialny biznes. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania w tym świecie, bez pomocy tym, którzy pomagają innym – podkreśla Tomasz Słodki.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu