Zarządzanie talentami ostatecznie leży po stronie biznesu

Według badania TalentWatch prowadzonego przez firmę Bersin&Associates, ponad połowa z przebadanych 700 firm-liderów biznesu na cały świecie, jest zdania, że rozwój biznesu jest ograniczony przez niedobór talentów.

Firmy na całym świecie tworzą stanowiska odpowiedzialne za zarządzanie talentami. Rozwojowi podlega również rynek oprogramowań wspomagających ten proces. Zapytaliśmy Josha Bersina, założyciela firmy, o trendy w zarządzaniu talentami na świecie.

Jaki jest zatem związek między zarządzaniem talentami a biznesem?

Zarządzanie talentami to zintegrowany zbiór procesów biznesowych służących do zarządzania pracownikami. Do procesów tych należą: rekrutacja, zatrudnianie pracowników, adaptacja nowych osób, wynagrodzenia, zarządzanie wynikami pracy, coaching, szkolenie, rozwój przywództwa, zarządzanie sukcesją pracowników, zarządzanie karierą i mobilność talentów wewnątrz firmy. Wyniki badań pokazują, że firmy, które doskonalą te procesy, faktycznie generują większe zyski. Co więcej, pracownicy bardziej utożsamiają się z organizacją, zwiększa się jakość świadczonych usług oraz obsługi klienta, a przywództwo ma charakter bardziej systematyczny. Są to przyczyny, dla których większość firm chce wprowadzać zintegrowane zarządzanie talentami.

Czy zarządzanie talentami różni się w USA i w Europie?

Kwestia zarządzania talentami staje się wspólna na całym świecie, natomiast poszczególne kraje skupiają się na innych jego obszarach ze względu na podaż pracy. Firmy z krajów rozwijających się dużą uwagę poświęcają rozwojowi pracowników oraz wydarzeniom rekrutacyjnym, ponieważ brakuje osób do obsadzenia wakatów. Państwa o starzejących się społeczeństwach skupiają się na rozwoju karier, tworzeniu programów przywództwa oraz programów umożliwiających transfer wiedzy od bardziej do mniej doświadczonych pracowników. Państwa Europy Wschodniej należą do grona szybko rozwijających się gospodarek. Muszą więc więcej uwagi poświęcić na pozyskiwanie pracowników, wprowadzanie ich do pracy oraz rozwój karier.

Jaka jest rola HR w zarządzaniu talentami?

Dział HR pełni kolosalną rolę, o ile posiada kompetencje pozwalające odpowiadać na potrzeby działów biznesowych oraz o ile cele sformułowane na początku procesu zarządzania talentami są spójne z biznesem. W końcu zarządzanie talentami ostatecznie leży po stronie biznesu, a nie HR-u. Dopóki w proces zaangażowani są liderzy biznesowi i kierownicy liniowi, to skonstruowanie programu zarządzania talentami nie jest końcem, lecz procesem ciągłej zmiany. Najczęściej przyczyną niepowodzeń we wdrażaniu programów zarządzania talentami nie jest technologia, strategia czy nawet ograniczenia finansowe, lecz braki umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. I to jest dzisiaj największe wyzwanie w zarządzaniu talentami.

Więcej o tym jak wyławiać i rozwijać talenty, czy potrzebujemy oprogramowania do zarządzania talentami i jaka jest rola biznesu w tym procesie, przeczytasz w wywiadzie numeru z Joshem Bersinem w najnowszym wydaniu MagazynuHR.

Zobacz cały wywiad z Joshem Bersinem [www.magazynhr.pl]

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu