Riverbed optymalizuje wydajność WAN dla Microsoft RemoteFX

Riverbed Technology, firma zajmująca się poprawianiem wydajności infrastruktury IT, poinformowała że urządzenie Riverbed Steelhead zostało zoptymalizowane do obsługi Microsoft RemoteFX – rozszerzenia funkcjonalności wirtualizacji w systemie Windows Server 2008 R2 SP1. Wsparcie dla RemoteFX pozwala użytkownikom na czerpanie korzyści z udoskonalonej infrastruktury wirtualnych desktopów (VDI) w sieci rozległej. Klientom operującym w rozproszonej infrastrukturze oraz pracownikom mobilnym Riverbed oferuje rozwiązanie dla środowisk VDI, które pomaga uporać się z problemami wydajności sieci WAN. W rezultacie poprawia się produktywność pracowników firmy.Microsoft RemoteFX wprowadza do Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) nowy zestaw usprawnień dla użytkowników końcowych, które zapewniają bogate środowisko desktopowe porównywalne do pracy lokalnej. Dzięki RemoteFX, użytkownicy mogą zdalnie pracować w środowisku desktopowym Windows Aero, oglądać filmy i animacje bez zakłóceń, korzystać z animacji Silverlight oraz aplikacji 3D, a także używać urządzeń peryferyjnych podłączanych za pomocą portu USB tak jak gdyby pracowali na lokalnym desktopie. RemoteFX wirtualizuje GPU (procesor karty graficznej) i wykorzystuje zaawansowane kodeki, aby zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia pracy w VDI. RemoteFX zostało zoptymalizowane do obsługi środowisk sieci LAN z niską latencją. Natomiast klientom, którzy chcą korzystać z tych zaawansowanych funkcjonalności w sieci WAN o ograniczonej przepustowości czy wysokim natężeniu ruchu, urządzenie Riverbed Steelhead optymalizuje ruch RDP w sieci rozległej. Zapewnia to uzyskanie optymalnej wydajności RemoteFX, tak aby końcowi użytkownicy mogli czerpać pełne korzyści z usprawnionej wirtualizacji desktopów.

„Współczesne przedsiębiorstwa oczekują płynnie działającego, wiernie odtworzonego środowiska wirtualnych desktopów, dlatego Microsoft oferuje klientom rozszerzenie RemoteFX, które zapewnia wirtualizację w standardzie odpowiadającym lokalnym desktopom,” powiedział Wojciech Gołębiowski, Regional Sales Manager Eastern Europe w Riverbed. „Rozwiązanie Riverbed optymalizuje ruch w sieci WAN, dzięki czemu klienci Microsoft mogą rozszerzyć zakres korzyści płynących z wykorzystania udoskonalonej przez RemoteFX infrastruktury wirtualnych desktopów, poza tradycyjne środowisko sieci LAN.”

Urządzenia Riverbed Steelhead zaprojektowano, aby poprawiać przepływ ruchu w sieci WAN, wykorzystując kombinację skalowalnej referencji danych (SDR), kompresji oraz usprawnienia działania protokołów TCP. Dzięki temu protokoły RDP mogą w pełni wykorzystać dostępną przepustowość łącza w sieci WAN oraz znacząco zwiększyć współczynnik klatek na sekundę w sesji RemoteFX. W efekcie użytkownicy pracują w bardziej sprawnym i wiernie odwzorowanym środowisku wirtualnych desktopów.

„Założeniem wirtualizacji desktopów jest zapewnienie użytkownikom płynnego dostępu do ich danych w każdym momencie, przy jednoczesnym upraszczaniu zasad zgodności oraz zarządzania w scentralizowanej infrastrukturze. Im bardziej dane i aplikacje oddalają się od użytkowników, tym znaczniej przepustowość łącza w sieci oraz latencja oddziałują na wydajność wirtualnych desktopów. Rozwiązania optymalizujące sieć WAN firmy Riverbed poprawiają wydajność wirtualizacji desktopów, pomagając organizacjom czerpać wymierne korzyści biznesowe z wdrożenia wirtualnych desktopów w rozproszonej infrastrukturze,” dodaje Wojciech Gołębiowski.

Ponad 13 000 firm na całym świecie, na wielu rynkach, polega na rozwiązaniach Riverbed, aby poznawać, optymalizować i konsolidować swoją infrastrukturę IT. Riverbed dostarcza sprzęt, oprogramowanie oraz zwirtualizowane rozwiązania, pomagające przezwyciężyć ograniczenia wydajności spowodowane odległością, rozproszoną siecią komputerową oraz narastającą ilością danych. Wirtualizacja, konsolidacja i cloud computing pozwalają znacznie zmniejszyć koszty i poprawić efektywność IT. Jednak w sytuacji, gdy użytkownicy coraz bardziej oddalają się od danych, spowolnienie aplikacji i transfery plików, mogą blokować te strategiczne przedsięwzięcia. Riverbed umożliwia pracownikom mobilnym i tym w odległych oddziałach uzyskanie takiej samej wydajności jak w sieci lokalnej, bez względu na to gdzie znajduje się prywatne centrum danych czy publiczna chmura. Riverbed cały czas kontynuuje rozwój w dziedzinie optymalizacji sieci WAN i zapewniania wglądu w wydajność aplikacji sieciowych. Wprowadza nowe, innowacyjne rozwiązania akcelerujące przechowywanie danych w chmurze oraz zapewniające dostęp do aplikacji i danych w publicznej chmurze.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu