Pieniądze z Unii na wyczerpaniu. Jak zdobyć dofinansowanie na informatyzację firmy?

Ważna wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie skorzystali z unijnych dotacji. – Na każdy konkurs zgłasza się więcej chętnych niż jest dostępnych środków – mówi Piotr Popa, zastępca dyrektora Biura Ministra w MRR. – Do rozdysponowania dla przedsiębiorców pozostało już tylko około 5 mld zł, czyli trzeba się spieszyć.Tegoroczna pula zostanie przeznaczona między innymi na dofinansowanie informatycznej struktury przedsiębiorstw.

Firmy zajmujące się produkcją oprogramowań dla MSP zaobserwowały w ostatnim czasie wzrost zainteresowania wykorzystywaniem rozwiązań informatycznych w polskich przedsiębiorstwach. – Od czasu otrzymania przez Polskę dotacji unijnych rozwinął się rynek usług informatycznych dla sektora MSP – komentuje Marcin Sznyra, prezes Exnui.com. – Jest to bezpośrednio spowodowane rosnącym zainteresowaniem ze strony właścicieli firm. W większości zdają sobie sprawę, że konkurencyjność łączy się ze sprawnym i skutecznym zarządzaniem firmą. Pośrednio przyczyniły się do tego fundusze unijne, szczególnie Program Innowacyjna Gospodarka.

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego również odnotowano, że przedsiębiorcy chętniej korzystają z dotacji na informatyzację swoich firm. – W Programie Innowacyjna Gospodarka, zainteresowani mogli pozyskać dofinansowanie m.in. na zakup środków trwałych, prowadzących do wsparcia technologii informacyjnych i komunikacyjnych – informuje Piotr Popa. – Można również tworzyć centra IT poprzez rozwój oprogramowania, testowanie i zarządzanie aplikacjami, projektowanie i wdrażanie sieci, optymalizacja produktu czy zarządzanie bazami danych. Do wykorzystania pozostało jeszcze 835 mln zł.

Ogromną popularnością wśród mikro i małych przedsiębiorców cieszyły się również dotacje na świadczenie usług drogą elektroniczną (e-usług). Jak się dowiedzieliśmy, firmy te mogą się jeszcze starać o ponad 570 mln zł na założenie e-biznesu.

– Z kolei w działaniu 8.2 POIG, firmy otrzymywały fundusze na wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw, mających na celu automatyzację wymiany informacji pomiędzy nimi – dodaje Popa.

Dla zainteresowanych mamy jednak pocieszającą wiadomość. Istnieje jeszcze szansa, by skorzystać z tej puli. Wkrótce startuje 9 nowych konkursów.

Informacje o aktualnych naborach wniosków znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dodatkowo informacji należy szukać w Urzędach Marszałkowskich, które zarządzają regionalnymi programami operacyjnymi.

Trzeba jednak pamiętać, że uzyskanie dotacji z ROP, zależy od tego, w którym regionie będą realizowane dane inwestycje. W tym roku konkursy odbędą się prawdopodobnie tylko w siedmiu województwach (śląskim, lubelskim, podlaskim, małopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim).

Najbliższe działanie skierowane do przedsiębiorców w Programie Innowacyjna Gospodarka, które wspomaga informatyzację firmy i rozwijanie biznesu online, to działanie 8.2.

źródło/autor: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu