NuOrder Group dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Grupa marketingu zintegrowanego NuOrder Group nawiązała współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie kompleksowej organizacji konkursu i wspierających go działań marketingowych.Do głównych zadań NuOrder Group należeć będzie promocja oraz prezentowanie dziennikarskiej twórczości o Polakach zaangażowanych w działalność na rzecz krajów rozwijających się. W tym celu agencja zorganizuje konkurs na najlepszy reportaż i przeprowadzi działania obejmujące m.in. wsparcie mediowe, PR i Interactive na serwisach partnerskich.

Działania zaplanowano na okres od 22 czerwca do 31 października 2011. Za planowanie strategiczne odpowiadać będzie NuOrder, natomiast realizacja poszczególnych elementów kampanii zintegrowanej zostanie powierzona wyspecjalizowanym markom NuOrder Group, tj. E_misji Interactive 360 i 6ix WoMM & Social Media.

źródło/autor: Kolko Communications

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu