Wzrost znaczenia laptopów w dużych firmach w Polsce

Duże firmy w Polsce w coraz większym stopniu korzystają z komputerów przenośnych, których udział w całkowitej liczbie wykorzystywanych komputerów systematycznie rośnie. Na przestrzeni ostatnich lat nie uległ istotnej zmianie cykl wymian sprzętu w dużych firmach.Podstawowe wyposażanie dużych firm w Polsce w pełni obejmuje drukarki, serwery routery. Desktopy, z których korzysta 96% uzupełniane są o korzystanie z notebooków (96%) oraz netbooków (56%). Z pamięci masowych korzysta 80% firm.

Dwadzieścia dziewięć procent dużych firm w Polsce posiada od 50 do 99 stanowisk wyposażonych w komputery stacjonarne, kolejne 30% posiada takich stanowisk od 100 do 249 sztuk. Dołączając do tej grupy 20% dużych firm, w których liczba komputerów stacjonarnych mieści się między 10 a 49 sztuk, zauważamy, że 80% firm dużych stanowią takie, w których liczba komputerów stacjonarnych mieści się między 10 a 499. Pozostałe firmy istotnie odbiegają od tego przedziału. 1% stanowią firmy, najczęściej firmy produkcyjne, o relatywnie wysokim odsetku pracowników fizycznych lub takie, w których dużo bardziej powszechnie używane są komputery przenośne.

Ponad połowa dużych firm w Polsce (55%) dysponuje komputerami przenośnymi (notebooki + netbooki) w ilości od 10 do 49 sztuk. W przypadku 20% badanych firm liczba takich komputerów przekracza 9 sztuk. Jedynie w przypadku 3% firm ich ilość przekracza 250 sztuk.

Średnia liczba komputerów w dużych firmach w Polsce wynosi 222 sztuki i jest o 15 sztuk niższa w porównaniu do wyniku analogicznego badania dużych firm jakie firma PMR zrealizowała w 2005 roku. Warto jednak zauważyć, że zgodnie z istniejącymi na rynku trendami istotnie wzrósł udział komputerów przenośnych wśród wszystkich komputerów, jakimi dysponują duże firmy w Polsce. Odsetek ten wynosi obecnie 26%, i jest wyższy o 11 punktów procentowych w porównaniu do roku 2005.

Przeciętny czas użytkowania komputerów stacjonarnych w dużych firmach wynosi niewiele ponad 4 lata. Dominującym okresem eksploatacji komputerów stacjonarnych w dużych firmach jest okres 4 i 5 lat, przez taki okres komputery stacjonarne są eksploatowane odpowiednio w 27% firm. Jedynie w przypadku 23% badanych firm komputery wymienia się po 3 letniej eksploatacji. W przypadku 4% firm, do wymiany dochodzi już po upływie 2 lat. 6% firm eksploatuje komputery stacjonarne 7 lat lub nawet dłużej.

Przeciętny okres eksploatacji komputerów przenośnych w dużych przedsiębiorstwach wynosi niespełna 4 lata. Blisko co trzecie przedsiębiorstwo (30%) wymienia swoje komputery przenośne już po upływie 3 lat, co czwarte (27%) po upływie 4 lat a 23% po upływie 5 lat. Jedynie 7% dużych firm wymienia komputery przenośne na nowe po upływie 6 lub więcej lat.

„Warto podkreślić, że w porównaniu do wspominanego wyżej badania z roku 2005 przeciętny czas eksploatacji zarówno komputerów stacjonarnych jak i przenośnych w dużych firmach w Polsce wydłużył się o kilka miesięcy, co nie jest istotną zmianą” – komentuje Paweł Olszynka, analityk PMR i jeden z autorów raportu .

źródło/autor: PMR

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu