Prywatna służba zdrowia: znana i doceniana

Już co drugi mieszkaniec dużego miasta korzysta z prywatnych usług medycznych, a największą popularnością cieszą się płatne wizyty u stomatologa, ginekologa oraz analizy laboratoryjne – wynika z badania na temat nawyków zdrowotnych mieszkańców największych polskich miast, przeprowadzonego na zlecenie Centrum Medycznego ENEL-MED. W opinii pracowników, prywatna opieka medyczna nadal pozostaje najbardziej cenioną korzyścią pozapłacową.

Ponad połowa badanych (51 proc.) korzysta z odpłatnych usług medycznych. Tego rodzaju opieką medyczną najbardziej zainteresowani są warszawianie – za dodatkowe usługi płaci 6 na 10 mieszkańców stolicy. Najrzadziej natomiast korzystają z nich mieszkańcy Poznania (47 proc.). Z płatnej służby zdrowia częściej korzystają kobiety (58 proc.) niż mężczyźni (48 proc.), a największym zainteresowaniem usługi te cieszą się wśród osób z przedziału wiekowego 36-50 lat. Najpopularniejsze spośród wszystkich płatnych usług medycznych wciąż są wizyty u stomatologa (70 proc.), ginekologa (40 proc.) i analizy laboratoryjne (płatnie wykonuje je 1/4 badanych). Na dalszych miejscach znalazły się wizyty u internisty, okulisty, kardiologa i innych specjalistów.

– Utrudniony dostęp do usług medycznych oraz rosnąca świadomość zdrowotna ma proste przełożenie na popularność prywatnej służby zdrowia – im dłużej czekamy na leczenie w publicznych placówkach, tym chętniej wydajemy pieniądze na usługi prywatne. Fakt, że coraz częściej płacimy nie tylko za wizyty lekarskie, ale także np. analizy laboratoryjne pokazuje, że bierzemy odpowiedzialność za zdrowie w swoje ręce – mówi Jacek Rozwadowski, Dyrektor Zarządzający Centrum Medycznego ENEL-MED.

Prywatna opieka medyczna wciąż jest także najbardziej cenioną dodatkową korzyścią pozapłacową. Jako najważniejszy element pakietu socjalnego oferowanego przez pracodawcę, wymienia ją najwyższy odsetek badanych. Pakiety medyczne najbardziej cenione są przez mieszkańców Wrocławia. Abonamenty medyczne wyprzedzają takie świadczenia jak dofinansowanie kształcenia, samochód służbowy, dopłaty do zajęć sportowych, firmowe laptopy i telefony komórkowe czy bilety na imprezy kulturalne.

– Wyniki badania to argument za rozwijaniem Pracowniczych Programów Zdrowotnych czyli popularnych abonamentów medycznych. Abonamenty, co oczywiste, nie rozwiązują wszystkich problemów służby zdrowia, ale z całą pewnością są optymalnym rozwiązaniem ułatwiającym korzystanie z opieki medycznej osobom pracującym w firmach – komentuje Jacek Rozwadowski.

O badaniu

Badanie dotyczące świadomości i nawyków zdrowotnych mieszkańców największych polskich miast zostało zrealizowane na zlecenie Centrum Medycznego ENEL-MED przez TNS OBOP w dniach 8-17 kwietnia 2011. Standaryzowany wywiad przy użyciu elektronicznego kwestionariusza (CATI) został przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 500 osób z największych polskich miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu