On Board PR wspólnie z Gaspolem dla Forum FREE

On Board PR Ecco Network kontynuuje współpracę z Gaspolem, liderem rynku gazu płynnego w Polsce. Agencja jest odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie działań public relations, public affairs oraz doradztwo komunikacyjne w ramach Forum FREE. Inicjatywa FREE jest częścią europejskich działań, w pełni wpisujących się w politykę energetyczną Unii Europejskiej. Została zapoczątkowana przez firmę SHV Gas – globalnego lidera rynku LPG (Liquefied Petroleum Gas). Celem Forum FREE jest zwrócenie uwagi na ograniczony dostęp do nowoczesnych, efektywnych oraz bezpiecznych rozwiązań energetycznych na obszarach pozamiejskich w Polsce oraz pobudzenie dyskusji wokół potrzeb energetycznych społeczności lokalnych. Więcej informacji o inicjatywie Forum FREE na stronie www.forumfree.pl.Forum FREE jest już kolejnym wspólnym projektem On Board PR i Gaspolu. Wcześniej firmy współpracowały z sukcesem przy realizacji programu „Gaspol kibicuje klimatowi”. Głównym celem projektu była edukacja nt. nowoczesnych, innowacyjnych i przyjaznych środowisku rozwiązań energetycznych oraz aktywizowanie społeczności lokalnych do podejmowania inicjatyw proekologicznych jako istotnych dla zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów.

Za realizację działań z ramienia On Board PR Ecco Network odpowiedzialna jest Katarzyna Fabjaniak-Czerniak z departamentu kierowanego przez Katarzynę Szczypek.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu