Alkohol w Warsie – w oczekiwaniu na rozporządzenie

WARS S.A. informuje, że w związku z uchwaleniem „Ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”, znoszącej zawarty w dotychczas obowiązującej „Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” zakaz serwowania alkoholu w wagonach restauracyjnych i barowych w połączeniach krajowych, przygotowuje się do wprowadzenia piwa do sprzedaży w obsługiwanych przez firmę wagonach. Piwo jest jedynym produktem alkoholowym spełniającym warunek Ustawy, określający możliwość serwowania trunków nie przekraczających 4,5% zawartości alkoholu.Wars pragnie podkreślić, że mimo zaplanowanej na 1 lipca br. daty wejścia Ustawy w życie, sprzedaż alkoholu będzie możliwa dopiero od momentu wydania oficjalnego rozporządzenia w tej sprawie.

Do chwili obecnej firma Wars, w oparciu o zapis „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, podporządkowana była zakazowi serwowania alkoholu w wagonach restauracyjnych oraz barowych w pociągach komunikacji krajowej. W związku z uchwaleniem wyżej wspomnianej Ustawy, firma prowadzi negocjacje handlowe z producentami piwa oraz dokonuje koniecznych inwestycji w sprzęt i infrastrukturę gastronomiczną.

„Decyzję o zezwoleniu na wprowadzenie alkoholu do oferty wagonów restauracyjnych i barowych w połączeniach krajowych przyjęliśmy z dużym zadowoleniem. Obecnie prowadzimy szeroko zakrojone działania, mające na celu przygotowanie wagonów do rozszerzenia oferty o piwo. Z niecierpliwością oczekujemy wejścia w życie rozporządzenia, które sprawi, że obecność piwa w Warsie w pociągach komunikacji krajowej stanie się faktem” – powiedział Krzysztof Supa, Prezes WARS S.A.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd firmy, piwo będzie serwowane wyłącznie w butelkach o pojemności 0,33 l.

źródło/autor: Mea Group

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu