Riverbed rozszerza wsparcie dla wirtualnych desktopów Citrix XenDesktop

Riverbed Technology, firma zajmująca się poprawą wydajności infrastruktury IT, ogłosiła że urządzenie do optymalizacji sieci WAN – Riverbed Steelhead – zostało jeszcze lepiej przystosowane do obsługi wirtualnych desktopów Citrix XenDesktop. Riverbed oferuje możliwość akceleracji i kontroli najszerszego wachlarza wirtualnych desktopów w sieci WAN. Klienci korzystający z produktów Steelhead w środowisku Citrix mogą rozwiązywać problemy z wydajnością sieci WAN, przyczyniające się do spowolnienia działania większości wirtualnych desktopów. Dzięki temu możliwa jest znaczna poprawa produktywności użytkowników końcowych oraz lepsze dostosowanie infrastruktury desktopowej.Wiele organizacji zwraca się ku wirtualizacji desktopów w celu centralizacji kluczowych z punktu widzenia firmy danych oraz poprawy wydajności zasobów IT. Ograniczenia charakterystyczne dla sieci WAN takie jak latencja, ograniczona przepustowość oraz brak możliwości przypisywania priorytetów w przepływie danych mogą doprowadzić do spowolnienia działania wirtualnych desktopów, w tym zauważalnych opóźnień w funkcjonowaniu myszy i klawiatury. W rezultacie wydajność pracy użytkownika końcowego spada. Produkty z serii Riverbed Steelhead umożliwiają firmom wykorzystanie pełnego potencjału wirtualnych desktopów dzięki optymalizacji ruchu w sieci dla takich rozwiązań jak: Citrix XenApp i XenDesktop, VMware View, oraz Microsoft RDP i RemoteFX. Tym samym klienci Riverbed pokonują bariery wydajności związane z wirtualizacją desktopów w sieci WAN.

“Rozwiązania Steelhead są teraz przystosowane do optymalizacji szerszego wachlarza wirtualnych desktopów oferowanych przez głównych dostawców, takich jak Citrix, VMware i Microsoft. Jednocześnie zapewniamy klientom najwyższą wydajność działania wszystkich aplikacji kluczowych z perspektywy operacji biznesowych,” powiedział Wojciech Gołębiowski, Regional Sales Manager Eastern Europe w Riverbed. “Oferujemy użytkownikom elastyczność w wyborze platformy wirtualnych desktopów tak, aby odpowiadała ich potrzebom oraz zapewniała wymierne korzyści z zastosowania wiodących na rynku rozwiązań do akceleracji.”

Riverbed oferuje teraz doskonalszą optymalizację desktopów Citrix połączoną z już istniejącymi rozwiązaniami dedykowanymi aplikacjom XenApp. W rezultacie możliwa jest redukcja wykorzystania przepustowości dla ruchu Citrix ICA nawet o 60 procent w porównaniu do nieskompresowanego ruchu desktopowego. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość obsługi większej liczby wirtualnych desktopów bez ponoszenia dodatkowych kosztów zwiększenia przepustowości. Rozwiązania Riverbed oferują również uproszczoną konfigurację optymalizacji środowiska Citrix. Klienci mogą więc w prosty sposób wdrożyć rozwiązania i zarządzać przyspieszonymi środowiskami Citrix. Dodatkowo, mechanizm kontroli QoS, w który wyposażone są urządzenia Riverbed Steelhead, umożliwia użytkownikom sterowanie wirtualnymi desktopami oraz ustawianie priorytetu dla ruchu podatnego na latencję. Pozwala to organizacjom z korzystać z wirtualnych desktopów bez konieczności zwiększania przepustowości czy ryzyka spadku wydajności innych aplikacji działających w sieci. W ten sposób ruch w środowisku wirtualnych desktopów oraz ruch aplikacji natywnych mogą zgodnie koegzystować według priorytetów danego biznesu.

Ponad 13 000 firm na całym świecie, na wielu rynkach, polega na rozwiązaniach Riverbed, aby poznawać, optymalizować i konsolidować swoją infrastrukturę IT. Riverbed dostarcza sprzęt, oprogramowanie oraz zwirtualizowane rozwiązania, pomagające przezwyciężyć ograniczenia wydajności spowodowane odległością, rozproszoną siecią komputerową oraz narastającą ilością danych. Wirtualizacja, konsolidacja i cloud computing pozwalają znacznie zmniejszyć koszty i poprawić efektywność IT. Jednak w sytuacji, gdy użytkownicy coraz bardziej oddalają się od danych, spowolnienie aplikacji i transfery plików, mogą blokować te strategiczne przedsięwzięcia. Riverbed umożliwia pracownikom mobilnym i tym w odległych oddziałach uzyskanie takiej samej wydajności jak w sieci lokalnej, bez względu na to gdzie znajduje się prywatne centrum danych czy publiczna chmura. Riverbed cały czas kontynuuje rozwój w dziedzinie optymalizacji sieci WAN i zapewniania wglądu w wydajność aplikacji sieciowych. Wprowadza nowe, innowacyjne rozwiązania akcelerujące przechowywanie danych w chmurze oraz zapewniające dostęp do aplikacji i danych w publicznej chmurze.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu