QAD z najnowszą aplikacją Business Intelligence

QAD wprowadziło na rynek najnowszą aplikację QAD Business Intelligence zintegrowaną ze sztandarowym pakietem wspomagającym zarządzanie klasy ERP – QAD Enterprise Applications. Wzbogacona wersja została stworzona na bazie wieloletnich praktyk i wiedzy na temat procesów podejmowania decyzji w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych. Twórcy oprogramowania skoncentrowali się na maksymalnym uproszczeniu obsługi aplikacji, możliwości łatwego dostosowania kokpitu menedżerskiego do własnych potrzeb, integracji z MS Excel oraz szybkim wdrożeniu aplikacji.QAD Business Intelligence pozwala na odciążenie systemów transakcyjnych organizacji, zapewniając dostęp do informacji pochodzących z różnorodnych źródeł w jednym miejscu. Dzięki możliwości prostego tworzenia zapytań i konfigurowania ustawień, informacje są w pełni dostosowane do potrzeb konkretnego użytkownika, co wspomaga i przyspiesza procesy decyzyjne. Wybierając kilka kluczowych KPI, koncentruje się on na najważniejszych elementach i unika zbytniego natłoku informacji. Rozwiązanie charakteryzuje elastyczność i wysoka skalowalność. Znajduje zastosowanie w złożonych strukturach wielowydziałowych firm międzynarodowych o rozproszonej strukturze, jak i przedsiębiorstw z sektora MSP.

– Aplikacja została zaprojektowana tak, by zapewnić wygodne definiowanie zapytań. Umożliwia proste tworzenie i obsługę graficznych kokpitów menedżerskich, które nie wymagają od użytkownika specjalistycznej wiedzy. Co istotne, ma on pewność, że informacja jest aktualna i godna zaufania, dzięki codziennej ekstrakcji danych według dostarczonych modeli oraz konsolidacji danych z różnych źródeł dostępnych w jednym miejscu – mówi Konrad Opala, konsultant biznesowy QAD Polska.

Menedżerowie w przedsiębiorstwach produkcyjnych oczekują wygodnego i szybkiego dostępu do różnorodnych danych rozproszonych w całej firmie, nie tylko o charakterze strategicznym ale również operacyjnym. Zwracają oni szczególną uwagę na kontrolę sprzedaży i uzyskanie błyskawicznych informacji o marżach, cenach rynkowych, czy wartości bieżących wskaźników finansowych. Kluczowy staje się również monitoring całego łańcucha dostaw oraz kontrola jakości materiałów, półproduktów i produktów gotowych. Każdy z tych obszarów generuje duże ilości nieustrukturyzowanych informacji wymagających błyskawicznego przetwarzania, porządkowania i filtrowania na bazie konkretnych zapytań. QAD Business Intelligence umożliwia osobom nie posiadającym umiejętności technicznych generowanie różnorodnych zapytań ad hoc i uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących finansów, sprzedaży, czy logistyki, nawet na poziomie operacyjnym. Co ważne, wspiera również systemy kontrolingowe.

Najnowsza aplikacja QAD BI daje możliwość intuicyjnej obsługi portalu i samodzielnego tworzenia kokpitu, zgodnie z własnymi potrzebami. Zapewnia szansę graficznej prezentacji głównego agregatu w postaci KPI z możliwością jego dalszego drążenia do szczegółowych danych. Efektywność pracy zwiększa również możliwość dzielenia się danym wątkiem na forum dyskusyjnym. Wraz z opisem zamieszczany jest obraz (forma graficzna lub raport) zastanej sytuacji tak, aby każdy mógł zobaczyć, co miało miejsce w danym momencie. Rozwiązanie umożliwia szybką reakcję na zmiany otoczenia oraz sprawne wykrycie nieprawidłowości, dzięki możliwości drążenia danych. Wygodę użytkowania poprawia repozytorium metadanych oraz podpowiedzi dostępne w języku polskim.

QAD BI zapewnia bezkolizyjną współpracę z MS Excel. Wielu użytkowników może czuć się pewniej w analizowaniu danych używając aplikacji MS Excel, dlatego oprogramowanie QAD, nie tylko może pobierać dane z oprogramowania Microsoftu, ale również eksportować je do pliku xls i to w sposób wygodny do dalszego przetwarzania. Aplikacja nie blokuje możliwości dalszego przetwarzania danych. Raporty są tak budowane, aby można było je w prosty sposób wyeksportować do pliku xls i dalej przetwarzać za pomocą MS Excel bez konieczności jakiejkolwiek ich modyfikacji.

Twórcy oprogramowania zwrócili również uwagę na szybkość dostępu i wdrożenia aplikacji. Istnieje możliwość użytkowanie oprogramowania w wersji On Demand, czyli w popularnej „chmurze”. Licencja na oprogramowanie QAD BI nie koncentruje się na samej liczbie użytkowników, ale przede wszystkim na liczbie źródeł danych, które obsługuje. Oprogramowanie zostało oparte na technologii hurtowni danych WhereScape RED, stosowane m.in. w takich firmach jak Danone, Bridgestone, C&M Pharmacy, IPC (Subway), Telecom, Vodafone).

Główne cechy rozwiązania:

  • Wszystkie informacje w jednym miejscu (wraz z odnośnikami do informacji z otoczenia)
  • Każdy kokpit dostosowany indywidualnie do swojego adresata
  • Graficzna prezentacja głównego agregatu w postaci KPI z możliwością jego drążenia (od ogółu do szczegółu)
  • Wsparcie dla systemów kontrolingowych
  • Odciążenie systemów transakcyjnych
  • Szybka i sprawna wymiana problemów do dyskusji poprzez dedykowane forum
  • Obustronna współpraca z Microsoft Excel
  • Możliwość szybkiego wdrożenia w oparciu o bibliotekę modeli

źródło/autor: d*fusion communication

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu