Mapa inwestycji drogowych na Emapi.pl

Spółka Emapa wyposażyła swój portal mapowy, Emapi.pl w kolejną warstwę danych – inwestycje drogowe.Inwestycje drogowe to warstwa szczegółowych informacji o sieci dróg, jaka docelowo będzie istnieć w Polsce, prezentująca dane o etapach budowy poszczególnych odcinków. Została ona stworzona celem precyzyjnej wizualizacji postępu prac inwestycyjnych w obrębie każdej z kategorii dróg: autostrad, dróg ekspresowych i pozostałych dróg krajowych na terenie całego kraju.

Wszystkie Inwestycje drogowe zostały posegregowane przy uwzględnieniu dwóch parametrów: kategoria drogi oraz etap realizacji budowy. Poszczególne kategorie odróżniono kolorami: autostrady – kolor czerwony, drogi ekspresowe – kolor niebieski, drogi pozostałe – kolor zielony, a etapy realizacji stylem linii. Inwestycje drogowe uwzględniają podział na 5 etapów realizacji:

  1. Drogi planowane – proces przygotowawczy obejmujący m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.
  2. Decyzja środowiskowa – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będącej zgodą na realizację przedsięwzięcia.
  3. Przetarg – faza obejmująca ogłoszenie kolejnych etapów przetargu, wysyłanie zaproszeń do składania ofert cenowych, oczekiwanie na złożenie ofert , rozstrzygnięcie przetargu.
  4. Projekt + budowa/budowa – etapy obejmujące kolejne (zbliżone do siebie) postępy w pracach projektowych i budowlanych.
  5. Drogi istniejące – kategoria obrazująca wszystkie drogi i odcinki dróg z zaplanowanych inwestycji oddane już do ruchu.

Dzięki takiej wizualizacji szybki rzut oka na mapę pozwoli zorientować się w planach i postępach prac nad rozbudową infrastruktury drogowej w Polsce. Jeśli zaś niezbędne są dodatkowe informacje, wystarczy kliknąć na wybrany odcinek, a wyświetli się okno zawierające szczegółowe dane, takie jak: kategoria i numer drogi (np. Droga ekspresowa S14), nazwa (np. obwodnica Pabianic), etap budowy (np. w budowie/projekt+budowa), planowana data ukończenia prac (np. 2011-11).

Jak aktywować warstwę Inwestycje drogowe? Nic prostszego. Na portalu Emapi.pl wystarczy wybrać opcję „Więcej” (prawy górny róg mapy) i zaznaczyć tam opcję „Inwestycje drogowe”. Warstwa automatycznie pojawi się na mapie wraz z legendą, która w razie problemów służy jako wsparcie i wyjaśni wizualizację poszczególnych inwestycji.

źródło/autor: Emapa

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu