GENESIS PR dla Grupy Outsourcing Experts

Agencja GENESIS PR rozpoczęła współpracę z Grupą Outsourcing Experts w obszarze PR korporacyjnego.  Ponadto agencja odpowiada za budowanie wizerunku nowej marki na rynku polskim. Genesis PR wybrano w drodze konkursu ofert. Umowa została zawarta na czas określony.Grupa Outsourcing Experts powstała w wyniku połączenia Grupy ArchiDoc i spółek z Funduszu NEO Investments. Nowa spółka będzie jednym z największych podmiotów działających na rynku usług outsourcingowych w Polsce. Strony uzgodniły zamiar wprowadzenia akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu najbliższego roku.

Grupa Outsourcing Experts działa w trzech dynamicznie rozwijających się obszarach:

  • Outsourcing procesów zarządzania dokumentami i back-office;
  • Outsourcing procesów wsparcia sprzedaży i marketingu;
  • Outsourcing procesów call / contact center.

W skład Grupy wchodzi 5 wyspecjalizowanych spółek: ArchiDoc – rozwiązania outsourcingowe w dziedzinie zarządzania dokumentami, rejestracji danych; obsługi procesów back-offce; Cursor – rozwiązania outsourcingowe w zakresie wsparcia sprzedaży i marketingu (budowa i zarządzanie strukturami handlowymi, merchandising, usługi promocyjne, zaplecze logistyczne); Galposter – rozwiązania outsourcingowe w obszarze procesów identyfikacyjnych, rebrandingowych i budowy sieci oraz Voice Contact Center i Call One – outsourcing call / contact center – wielokanałowa obsługa klienta (telefon, internet, faks) oraz sprzedaż powiązana z budowaniem wizerunku marketingowego firm.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu