CMT Advisory Sp. z o. o.

Na rynku usług doradczych pojawiła się firma CMT Advisory Sp. z o. o. wyodrębniona ze struktur spółki audytorskiej. Oddzielny podmiot zajmujący się wyłącznie doradztwem gospodarczym przełoży się na wzrost transparentności świadczonych usług i wiązać się będzie z korzyścią dla Klientów i realizowanych projektów.

1 CMT AdvisoryRezultatem powstania nowej firmy doradczej jest powiększenie zespołu, co wpływa na wzrost kompetencji i tym samym na jakość świadczonych przez nią usług.

CMT Advisory to doświadczony zespół specjalistów posiadających wykształcenie z zakresu ekonomii i finansów związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Proponowane przez firmę rozwiązania są ściśle dopasowane do potrzeb Klientów, z którymi stara się budować długotrwałe i partnerskie relacje. Świadczy usługi najwyższej jakości, dzięki połączeniu posiadanej wiedzy merytorycznej oraz doświadczeniu praktycznemu. Gwarancją kompleksowości oferty CMT Advisory jest współpraca z funduszami inwestycyjnymi, domami maklerskimi, kancelariami prawnymi i podatkowymi oraz ekspertami branżowymi.

Spółka specjalizuje się w obszarach: doradztwa transakcyjnego, rynku kapitałowego, wyceny przedsiębiorstw, restrukturyzacji i przekształceń, zarządzania ryzykiem finansowym, szkoleń.

W celu zapoznania się z ofertą CMT Advisory zapraszamy na stronę www.cmt-advisory.pl a osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@cmt-advisory.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu