Polski ekspert jednym z unijnych doradców ds. cen transferowych

Komisja Europejska ogłosiła skład EU Joint TP Forum, którego zadaniem jest ujednolicenie stosowania cen transferowych na poziomie UE. Wśród 16 powołanych ekspertów, reprezentujących sektor prywatny, znalazła się Iwona Georgijew, szef praktyki cen transferowych w Deloitte Polska.

Od 2002 r. EU Joint TP Forum (JTPF) doradza Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczących cen transferowych. Głównym celem jego działalności jest pomoc w ujednoliceniu rozwiązań prawnych funkcjonujących w państwach członkowskich UE, a podstawą działania są wytyczne OECD ds. Cen Transferowych. Na ich bazie, Forum proponuje Komisji praktyczne rozwiązania problemów wynikających ze stosowania cen w oparciu o różniące się od siebie regulacje jurysdykcji państw należących do UE. Członkowie JTPF spotykają się w Brukseli kilka razy w roku, a następnie przekazują wspólne ustalenia Komisji Europejskiej.

„Podstawową korzyścią dla przedsiębiorców, którą może przynieść działalność JTPF, jest wypracowanie praktycznych wytycznych w zakresie prowadzenia skomplikowanych spraw oraz nakreślenie wskazówek dla transakcji, dla których brak jest wspólnego podejścia krajów członkowskich” – mówi Iwona Georgijew, Partner w środkowoeuropejskim Zespole Cen Transferowych Deloitte.

Dotąd dzięki pracom Forum powstały wspólne zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych w krajach Unii oraz zostały wdrożone w życie wytyczne w sprawie stosowania Konwencji Arbitrażowej ds. Eliminacji Podwójnego Opodatkowania w cenach transferowych. Konwencja jest specjalnym mechanizmem pozwalającym na zwrot nadpłaconego podatku w kraju członkowskim, wynikającym z zakwestionowania cen transferowych w kraju kontrahenta. „Przykładowo, jeśli niemieckie władze skarbowe prowadzą postępowanie wobec firmy matki polskiej spółki dotyczące oszacowania cen transferowych, dzięki Konwencji Arbitrażowej podatek zapłacony w Niemczech zostanie zwrócony w Polsce lub niemieckie władze skarbowe będą musiały zrezygnować z oszacowania go w swoim kraju w całości lub części” – wyjaśnia Iwona Georgijew.

Unijne forum składa się z przedstawicieli władz administracji podatkowych państw członkowskich oraz 16 członków reprezentujących sektor prywatny. W gronie tym znajdują się również wiceprezesi i dyrektorzy podatkowi czołowych koncernów europejskich takich jak: Aventis, Fiat, Nokia, Unilever, BAE Systems, OMV AG, Royal Dutch Shell, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Sanofi-Aventis oraz Volvo, a także po jednym przedstawicielu praktyk podatkowych kilku firm doradczych.

Iwona Georgijew będzie jedynym przedstawicielem sektora prywatnego z Europy Środkowej. Iwona zajmuje się zagadnieniem cen transferowych od 15 lat, w latach 2006-2010 była wymieniana jako czołowy ekspert ds. TP w Euromoney & Legal Media Guide to the World’s Leading Transfer Pricing Advisers. Negocjowała również z Ministerstwem Finansów pierwsze w Polsce, zakończone sukcesem, Uprzednie Porozumienie Cenowe. Jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych oraz Transfer Pricing Forum Editorial Board przy wydawnictwie BNA International.

Pierwsze spotkanie nowo powołanego składu Forum odbędzie się 9 czerwca br. w Brukseli.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu