Oprogramowanie RESET2 w ofercie AB

AB S.A. – największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wprowadziła do oferty oprogramowanie firmy RESET2 skierowane do sektora MŚP.

W ofercie firmy AB znalazły się systemy:

R2płatnik – system kadrowo-płacowy

Jest to sztandarowy produkt firmy. Umożliwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną dopasowaną do wielkości firmy i łatwą parametryzacją. Mimo intuicyjnej i łatwej obsługi program uwzględnia specyfikę różnego rodzaju firm i spełnia wymagania najbardziej wymagających użytkowników.

R2fk – system finansowo-księgowy

System umożliwia kompleksowe prowadzenie księgowości w formie pełnej księgowości oraz dodatkowo opcjonalnie w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

Ze względu na możliwość obsługi w jednym programie firm o różnych rodzajach księgowości (pełna, księga przychodów, ryczałt) program wydaje się być szczególnie atrakcyjną ofertą dla biur rachunkowych. Równie interesujący może być dla firm przechodzących z księgi przychodów na pełną księgowość ze względu na identyczny interfejs i sposób wprowadzania danych, co zasadniczo ułatwia rozpoczęcie pracy.

R2księga – księga przychodów i rozchodów

System umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz system kontroli umożliwiają zmianę organizacji pracy – dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia.

R2faktury – system obsługi sprzedaży

System przeznaczony do obsługi sprzedaży i magazynu. Pozwala na szybkie wystawianie faktur oraz ich rozliczanie. Usprawnia prowadzenie magazynu i niezbędnej dokumentacji (PZ, MM, WZ, RW, PR). Umożliwia rozliczanie płatności przy pomocy raportów kasowych i bankowych, co zapewnia szczegółowe rozrachunki z klientem, windykację należności oraz ogranicza obrót z nierzetelnymi kontrahentami. Daje możliwość analizy prowadzonej działalności za pomocą rozbudowanych statystyk i definiowalnych zestawień. Sporządza, drukuje i eksportuje polecenia przelewów bankowych. Dzięki modułowej konstrukcji można go przystosować do specyfiki każdej firmy.

R2środki – środki trwałe

Program przeznaczony do ewidencjonowania środków trwałych i innych składników majątku.
Dzięki przemyślanej strukturze zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Możliwość parametryzacji ułatwia przystosowanie systemu do sposobu amortyzacji stosowanego w firmie. Automatyzuje proces dokonywania odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego księgowania.

R2środki to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy na prowadzenie ewidencji i rozliczanie amortyzacji środków, mogą poświęcić tylko niewielką ilość swojego cennego czasu. System jest przystosowany do wszystkich rodzajów księgowości (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt), dzięki czemu jest popularny w biurach rachunkowych umożliwiając rozliczanie różnorodnych firm przy zachowaniu tego samego interfejsu i przyzwyczajeń użytkownika.

AB oferuje oprogramowanie firmy RESET2 również w zestawach.

Szczegóły oferty AB na stronie www.ab.pl