Mo-BRUK SA wdraża system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa

Notowana na NewConnect innowacyjna Spółka Mo-BRUK SA, zajmująca się gospodarką odpadami, produkcją paliw alternatywnych oraz budową dróg betonowych, rozpoczęła wdrażanie wartego ponad 1,1 mln zł projektu B2B mającego usprawnić kontakty firmy z partnerami. Kwota unijnego dofinansowania projektu to ponad 0,6 mln zł, pozostałą część Spółka pokryje ze środków własnych.

Projekt w swym zakresie obejmie dostawę zintegrowanego systemu informatycznego, który będzie pełnił rolę platformy bazodanowej zapewniającej integrację wszystkich kluczowych procesów biznesowych w firmie, takich jak: finanse, sprzedaż, zaopatrzenie, gospodarka magazynowa, produkcja, zarządzanie relacjami z klientami, raportowanie i analizy oraz obsługa pracowników i użytkowników. Wybór takiego modelu wyeliminuje konieczność przeprowadzania oddzielnych instalacji i skomplikowanej integracji wielu systemów informatycznych.

– Wdrożenie tego projektu oznacza dla nas rozwój w skali globalnej zarówno w zakresie sprzedaży produktów, jak i operacji gospodarczych. Usprawni on ogólną komunikację pomiędzy oddziałami Mo-Bruk i centralą, redukując tym samym koszty a także zapewni możliwość kontroli nad działalnością w trybie ciągłym niezależnie od miejsca i stref czasowych. Pozwoli również na automatyzację procesów biznesowych a w konsekwencji skrócenie czasu przystosowania do warunków rynkowych oraz umożliwi szybszy rozwój firmy – mówi Wiktor Mokrzycki, Wiceprezes Zarządu Mo-BRUK SA.

W dzisiejszej, niestabilnej jeszcze, pokryzysowej dobie szczególnie istotna jest kwestia redukcji kosztów. Realizacja projektu zapewni ich zmniejszenie w obszarze marketingu i sprzedaży, poprzez lepszą dbałość o obsługę klientów. Zarządzanie tym procesem będzie bardziej efektywne i umożliwi zwiększenie jakości obsługi, czemu posłuży pomoc techniczna, dokładniejsze opisy oferowanych usług, bezpieczne gromadzenie informacji i zarządzanie relacjami z klientem.

Wdrożenie systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa to potężna operacja logistyczna i technologiczna. Stworzona w ramach realizacji projektu platforma B2B, będzie w pełni zintegrowanym rozwiązaniem gwarantującym jednolitą intuicyjną formę i obsługę wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. Jego zoptymalizowana architektura umożliwi wykorzystanie nowoczesnych baz danych, co sprawi, że użytkownicy otrzymają rozwiązanie o dużej zdolności przetwarzania, a jednocześnie proste w obsłudze i administrowaniu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu