Laury Gospodarności 2011 przyznane

Znani są już zwycięzcy 2. edycji konkursu „Laur Gospodarności”, organizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej pod patronatem Prezydenta RP, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Laury Gospodarności otrzymały gminy: Stare Miasto z woj. wielkopolskiego, Recz z woj. zachodniopomorskiego i Narewka z woj. podlaskiego. Za najbardziej efektywną współpracę z gminą w kategorii dla banków spółdzielczych został wyróżniony Bank Spółdzielczy w Skórczu z woj. pomorskiego.  W drugiej części konkursu – „Inspirujący Projekt Roku”, zostały przyznane dwie równorzędne nagrody: dla inicjatywy „Paczka od Rolnika”, zgłoszonej przez LGD Dunajec-Biała oraz dla inicjatywy „Miejsca z Duszą” – projektu zgłoszonego przez LGD „Wysoczyzna Elbląska”, realizowanego przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Laur Honorowy otrzymała Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z woj. dolnośląskiego.W pierwszej części konkursu, przeznaczonej dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, statuetki Lauru Gospodarności otrzymały te samorządy, które przy realizacji projektów rozwijających infrastrukturę techniczną i społeczną najefektywniej wykorzystały powierzone im środki i aktywnie pozyskiwały nowe fundusze na finansowanie projektów w przeciągu ostatnich lat. Nagrodę w kategorii „Harmonijna współpraca” otrzymał bank spółdzielczy, który najlepiej wspiera gminę/gminy ze swojego regionu w działaniach na rzecz jej mieszkańców.

Kapituła Konkursu przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Kategoria (1) – Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej: kluczowym kryterium wyboru w tej kategorii był ogólny klimat, jaki gmina tworzy na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Klimat ten jest rozumiany zarówno jako oferta inwestycyjna dla przedsiębiorstw, jak i działania ułatwiające i wspomagające przedsiębiorczość, wpisane w strategię rozwoju gminy. Oceniana była zarówno ilość utworzonych zarejestrowanych przedsiębiorstw, jak i dynamika przyrostu w tym zakresie.

Laur Gospodarności otrzymała gmina Stare Miasto (woj. wielkopolskie)

  • Wyróżnienia dla gmin: Brzesko (woj. małopolskie), Iłowo-Osada (woj. warmińsko-mazurskie), Kąty Wrocławskie (woj. dolnośląskie), Kolbuszowa (woj. podkarpackie), Narewka (woj. podlaskie), Ornontowice (woj. śląskie), Otmuchów (woj. opolskie), Piekoszów (woj. świętokrzyskie), Pobiedziska (woj. wielkopolskie).

Kategoria (2) – Rozwój kapitału społecznego: w tej kategorii oceniana była aktywność gminy w zakresie inicjowania, tworzenia i wspierania organizacji pozarządowych oraz prowadzenia działań podtrzymujących i promujących dziedzictwo kulturowe. Dodatkowe punkty gmina mogła otrzymać za upowszechnianie wiedzy o inicjatywie LEADER i działalności Lokalnych Grup Działania. Oceniana była także ilość zarejestrowanych i współpracujących z gminą organizacji pozarządowych.

  • Laur Gospodarności otrzymała gmina Recz (woj. zachodniopomorskie)
  • Wyróżnienia dla gmin: Babimost, Świdnica, Czerwieńsk (woj. lubuskie), Cieszanów (woj. podkarpackie), Kobylnica (woj. pomorskie), Malanów, Gołańcz, Pobiedziska, Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie), Postomino (woj. zachodniopomorskie).

Kategoria (3) – Harmonijny rozwój: w tej kategorii Kapituła Konkursu nagrodziła gminę, która traktuje rozwój lokalny wieloaspektowo, dba o budową infrastruktury, wspiera przedsiębiorców, ale nie zapomina także o działaniach na polu społecznym i kultury.

  • Laur Gospodarności otrzymała gmina Narewka (woj. podlaskie)
  • Wyróżnienia dla gmin: Kobylnica (woj. pomorskie), Pobiedziska, Czerniejewo (woj., wielkopolskie), Recz (woj. zachodniopomorskie), Ornontowice (woj. śląskie), Iłowo-Osada (warmińsko-mazurskie), Koronowo, Śliwice (woj. kujawsko-pomorskie), Radomyśl Wielki (woj. podkarpackie)

Kategoria (4) – Harmonijna współpraca:samorząd – bank spółdzielczy. Do tej kategorii banki mogły być zgłoszone wyłącznie przez gminy. W wyborze banku spółdzielczego – partnera gminy decydująca był skala współpracy z samorządami, zwłaszcza w zakresie obsługi budżetu, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wdrażanie innych produktów i mechanizmów finansowania wspierających samorząd i jej mieszkańców oraz sponsorowanie gminnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

  • Laur Gospodarności otrzymał Bank Spółdzielczy w Skórczu (woj. pomorskiego)
  • Wyróżnienia dla banku spółdzielczego: Wschowa (woj. lubuskie), Ustka (woj. pomorskie), Świdwin, Darłowo, Choszczno (woj. zachodniopomorskie), Skierniewice (łódzkie), Płock „Mazowsze” (woj. mazowieckie), Łopuszno O/Piekoszów (woj. świętokrzyskie), Koronowo (woj. kujawsko-pomorskie).

 

W drugiej części konkursu, skierowanej do Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych, zostały przyznane 2 równorzędne nagrody: dla Inicjatywy „Paczka od Rolnika”, zgłoszonej przez LGD Dunajec-Biała z siedzibą w Zakliczynie (woj. małopolskie) oraz dla inicjatywy „Miejsca z Duszą”, zgłoszonej przez LGD „Wysoczyzna Elbląska”, a realizowaną przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (woj. warmińsko-mazurskie). Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne na rozwój i kontynuację projektów.

1) „Paczka dla Rolnika” – opis idei

Bezpośrednio, zdrowo, tanio i z korzyścią dla każdego to idea inicjatywy „Paczka od Rolnika”.  Celem projektu jest zaangażowanie rolników z małych, ekologicznych, rodzinnych gospodarstw rolnych w produkcję zdrowej, ekologicznej żywności i jej bezpośrednią dystrybucję do odbiorców indywidualnych, bez udziału pośredników i systemu dystrybucji. Dzięki sprzedaży bezpośredniej rolnik uzyskuje wyższą cenę za swój towar zaś konsument świeży produkt wiadomego pochodzenia. Bo, co istotne w tym projekcie, to brak anonimowości – rolnik zna swojego odbiorcę, a odbiorca – osoba fizyczna zna swojego dostawcę. Projekt jest tworzony i realizowany przez nowopowstałą grupę producencką. W planach jest powstanie partnerstwa pomiędzy grupą konsumentów a grupą rolników, w ramach którego konsumenci i rolnicy wspólnie decydują o szeregu kwestii, jak np. sposobach produkcji, asortymencie, terminach i częstotliwości dostaw, cenie produktów oraz ich ilości.

2) „Miejsca z Duszą” – opis idei

Siła we wspólnym działaniu – tak najkrócej można opisać nagrodzony projekt. „Miejsca z Duszą” to partnerstwo 10 niezwykłych miejscowości tematycznych z okolic Zalewu Wiślanego, Wysoczyzny Elbląskiej i Kanału Elbląskiego, do którego należą: Aniołowo „Wioska Aniołów”, Pogrodzie „Wioska Dzieci”, Cesarskie Kadyny, Suchacz „Wioska Kaperska”, Kamionek Wielki „Wioska Ryb i Szuwarów”, Łęcze „Wioska Wiatru i Podcieni”, Jędrychowo „Wioska Jak u Babci”, Wielkie Wierzno „Wioska Rodzinna”, Narusa „Osada Pod Kapeluszem” oraz jedyne w tym gronie miasteczko Frombork „Gród Kopernika”. Celem partnerstwa jest wspólne działanie na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i turystycznego zrzeszonych miejscowości, w tym zwłaszcza stworzenie wspólnego produktu turystycznego, będącego promocją całego Partnerstwa. Anielskie ruchańce, pieczone „bociany na słodko”, podhujaszcze pierogi czy jaszczury na kiju to tylko niektóre z potraw czekających na smakoszy. Podróżnicy mogą wcielić się w poszukiwaczy kaperskiego skarbu lub przenieść do czasów z dziecięcych lat. W ramach już podjętych działań uruchomiono stronę internetową www.miejscazdusza.pl, prowadzone są także prace nad stworzeniem lokalnej „mapy zasobów i potrzeb” oraz inne działania.

Kapituła Konkursu w tym roku postanowiła również przyznać Laur Honorowy dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” za całokształt działalności na rzecz rozwoju swojego regionu. Wymieniona LGD jest reprezentowana przez Stowarzyszenie o tej samej nazwie. Stowarzyszenie jest także przedstawicielem Lokalnej Grupy Rybackiej. W swoich szeregach skupia 16 podmiotów publicznych (gminy, powiaty, szkoły, itp.), 26 podmiotów społecznych (fundacje, stowarzyszenia, rady sołeckie, itp.), 23 podmioty gospodarcze (w tym 10 z sektora rybackiego) oraz blisko 70 osób fizycznych (w tym ponad 20 z sektora rybackiego). Stowarzyszenie od wielu lat wspiera rozwój regionu w oparciu o niepowtarzalną przyrodę, lokalną przedsiębiorczość, tradycję i kulturę. Jest partnerem dla wielu podmiotów działających na obszarze Doliny Baryczy, jak np. Fundacja Doliny Baryczy czy Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (program Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce). Stowarzyszenie organizuje wiele szkoleń, konkursów i inicjatyw, promując region i budując aktywność społeczną, m.in.: „Dzień Karpia”, konkurs „Najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy” czy nadanie znaku promocyjnego „Dolina Baryczy Poleca”.  Ponadto w czasie spotkań z przedstawicielami innych lokalnych grup działania, w tym także z zagranicy, zdobywa nowe umiejętności i dzieli się swoimi doświadczeniami.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu