ABBEY House SA powołuje wraz z IDEA TFI fundusz inwestycyjny zamknięty dla inwestorów zainteresowanych globalnym rynkiem sztuki

Dom Aukcyjny Abbey House SA, spółka notowana na rynku NewConnect, uruchomiła fundusz inwestycyjny zamknięty Abbey Art Fund. To część strategii firmy mająca na celu dywersyfikację strumieni przychodów w ciągu  najbliższych kliku lat.Dotychczas spółka koncentrowała się budowaniu charakteru instytucjonalnego, rozwoju idei art bankingu na rodzimym rynku, ale także budowania własnych kolekcji dzieł oraz promowania polskiej sztuki współczesnej.  Kolejnym krokiem jest powołanie funduszu inwestycyjnego o horyzoncie czasowym 2-5 lat dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Abbey Art Fund to jedyny w Polsce  fundusz rynku sztuki. Jest atrakcyjną formą inwestowania, pozwala wzbogacić portfel inwestorów o inwestycje alternatywne ( nieskorelowane z szerokim rynkiem akcji).

Fundusz będzie  inwestował w polski rynek sztuki, gdyż ma on ogromny potencjał wzrostu, ale również w największe spółki ze światowego rynku sztuki. Łączy to w sobie bezpieczeństwo kapitału z szansą na ponadprzeciętne wzrosty. – mówi Jakub Kokoszka, wiceprezes Abbey House S.A.

Polski rynek sztuki jest niedowartościowany. Wartość rynku ocenia się obecnie na 300 mln PLN (obrót aukcyjny i galeryjny). Raport KPMG Rynek Dóbr Luksusowych w Polsce wskazuje, że potencjał całego rynku dóbr luksusowych ma wartość 2 mld PLN. W 2010 roku obroty rynku aukcyjnego wyniosły 36 mln PLN. W I kw. 2011 roku wartość obrotu działami sztuki na polskim rynku wyniosła 10,3 mln PLN, co pozwala prognozować wynik na koniec roku na poziomie 45-50 mln PLN, a więc wzrost o 40% w stosunku do roku 2010.

Abbey House, podobnie jak firmy zagraniczne, tworzy fundusz jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i znaczący wzrost zainteresowania inwestycjami alternatywnymi na światowych rynkach. W badaniu przeprowadzonym przez Investment & Pensions w 2010 roku na 121 wiodących funduszach emerytalnych i inwestycyjnych z 25 krajów Europy wyraźnie wskazano wzrost udziału inwestycji alternatywnych ( sztuka ) z 6% do 8% na przestrzeni ostatnich 3 lat ( wartościowo do 27 mld USD ). Co więcej udział tych inwestycji w portfelu w/w funduszu był większy od inwestycji w nieruchomości i gotówkę.

źródło/autor: Abbey House

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu