SARE SA publikuje raport za 2010 rok

przez | 06/06/2011

SARE SA zaprezentowała wyniki finansowe za 2010 rok. Firma w tym okresie osiągnęła zysk netto na poziomie 463,1 tys. zł, co stanowi wzrost o ponad 58 proc. w odniesieniu do wyników za 2009 rok, w którym zysk netto wyniósł ponad 292 tys. zł.W opinii Zarządu SARE SA na osiągnięty wynik wpłynął zarówno wzrost ilości obsługiwanych klientów, jak również działania prorozwojowe podjęte w 2010 roku oraz rozpoczęta dywersyfikacja usług specjalistycznych, w tym usług Inis i mail-media. Z systemu SARE w 2010 roku wysłanych zostało 220 milionów e-maili, o prawie 47% więcej niż w 2009 roku. Przeprowadzono ponad 25 tys. wysyłek generując transfer na poziomie 16 terabajtów. W bazie adresowej firmy do końca 2010 roku utrzymywanych było ok. 20 mln adresów.  Liczba wysłanych wiadomości SMS wzrosła o ponad 350% w stosunku do poprzedniego roku. Spółka wprowadziła możliwość korzystania z płatności on-line w zakresie zasilania konta, a także uruchomiła kanał zwrotny SMS, w tym SMS Premium.

Rok 2010 był dla SARE czasem wytężonej pracy, intensywnego rozwoju narzędzi do e-mail marketingu, wprowadzenia na rynek autorskiego oprogramowania SAREscript oraz zwiększania zasobów specjalistycznej kadry. Dzięki podjętym działaniom udało nam się zrealizować wcześniejsze prognozy, wzmocniliśmy pozycję lidera rynku tworząc podstawy pod kolejny etap rozwoju Spółki. – mówi Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE SA. – Efekty tych działań widoczne będą w działalności SARE SA już w 2011 roku oraz w wynikach Spółki i spółek zależnych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

SARE SA zajęła piętnaste wśród najszybciej rozwijających się spółek technologicznych z Europy Środkowej w prestiżowym rankingu Technology Fast50 Central Europe opublikowanym jesienią 2010 roku przez firmę doradczą Deloitte. Wyróżnienie to jest potwierdzeniem skuteczności funkcjonowania modelu firmy i jej innowacyjnego charakteru.

Raport roczny SARE SA prezentuje indywidualną sytuację finansową Spółki bez ujęcia wybranych pozycji bilansów i rachunków zysku i strat spółek zależnych. Konsolidacja danych finansowych Grupy Kapitałowej SARE SA ma miejsce od momentu publikacji raportów za 2011 rok.

W 2011 roku szacowany zysk netto Grupy Kapitałowej SARE SA ma wynieść 1,1 mln zł przy ponad 6 mln zł obrotu.

źródło/autor: SARE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.