Klienci Citi Handlowy stawiają na cztery polskie spółki

Pod hasłem „Cztery Polskie Spółki” Citi Handlowy i PZU Życie SA rozpoczęły subskrypcję nowego Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Oprócz gwarancji zwrotu zainwestowanego kapitału na koniec okresu ochrony, produkt ten daje możliwość otrzymania Bonusa Inwestycyjnego. Jego wysokość uzależniona jest od zachowania cen akcji spółek PKO BP, PEKAO SA, PZU SA i TP S.A. Okres subskrypcji potrwa do 30 czerwca 2011 roku.

Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie „Cztery Polskie Spółki” to połączenie bezpieczeństwa inwestycji z możliwością osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż na depozytach bankowych oraz funduszach inwestycyjnych w zależności od zachowania się cen akcji Spółek

Strategia inwestycyjna produktu oparta jest o ceny akcji czterech polskich spółek PKO BP, PEKAO SA, PZU SA, TP S.A. Na zakończenie okresu ochrony ubezpieczeniowej, klient otrzymuje 100% wpłaconej składki oraz ma możliwość otrzymania Bonusa Inwestycyjnego, którego wysokość zależy o zachowania się cen akcji czterech spółek. Na Bonus Inwestycyjny składają się 3 Kupony naliczane po 1, 2 i 3 roku trwania umowy ubezpieczenia. Po każdym roku trwania umowy ubezpieczenia dokonuje się sprawdzenia czy ceny akcji każdej z czterech spółek są wyższe lub równe od ceny tych Spółek z dnia ustalenia ceny początkowej. Jeśli tak, wysokość Kuponu za dany rok mieści się w przedziale 8% – 10,5% , jeśli nie równy jest 0%. . Ostateczna wartość Kuponu zostanie potwierdzona po zakończeniu okresu subskrypcji.

Oferta przygotowana została przez Citi Handlowy i PZU Życie SA. Bank pełni w tym przypadku rolę agenta ubezpieczeniowego. W związku z tym, że produkt ma konstrukcję ubezpieczenia na życie i dożycie, potencjalna wypłata Bonusa Inwestycyjnego jako części świadczenia ubezpieczeniowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Sposób opodatkowania zależy od indywidualnej sytuacji klienta i w przyszłości może ulec zmianie.

Minimalna kwota składki wynosi 5 000 zł. Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej to 3 lata. Subskrypcja w ramach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Cztery Polskie Spółki” potrwa do 30 czerwca 2011 roku.

Parametry produktu „Cztery Polskie Spółki”:

 • Forma prawna: Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie;
 • Ubezpieczyciel: PZU Życie SA;
 • Okres odpowiedzialności: 3 lata;
 • Waluta: PLN;
 • Instrumenty bazowe: ceny akcji czterech spółek PKO BP, PEKAO SA, PZU SA TP S.A.
 • Data obserwacji początkowej: 8 lipca 2011r.
 • Data obserwacji końcowej: 6 lipca 2014r.
 • Okres subskrypcji: do 30 czerwca 2011r.
 • Możliwość wcześniejszego wykupu: tak (opłata likwidacyjna w wysokości: 0,45% Opłata likwidacyjna pobierana od iloczynu składki zainwestowanej oraz liczby pełnych miesięcy kalendarzowych pozostałych do końca okresu odpowiedniości, licząc na dzień otrzymania dyspozycji wykupu całkowitego przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie)
 • Brak ryzyka walutowego (produkt jest denominowany w PLN);
 • Minimalna składka: 5000 zł
 • Ochrona kapitału: 100% zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności;
 • Opłata subskrypcyjna: brak
 • Zysk z inwestycji nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych.

Szczegółowe zasady, na jakich oferowane jest ubezpieczenie określone są w Ogólnych warunkach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie (OWU). Klienci mogą zapoznać się z OWU w oddziałach Citi Handlowy.

Ze szczegółami zasad funkcjonowania produktu, ryzyka inwestycyjnego, kosztów związanych z produktem oraz opisem formuły obliczania Bonusa Inwestycyjnego można zapoznać się w oddziałach Citi Handlowy.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu