Akademia Euro – projekty organizacyjne a jakość Euro 2012

Rozpoczął się kluczowy etap przygotowań do Euro 2012 – łączenie infrastruktury z organizacją. W jego ramach zostanie zrealizowanych kilkaset zaawansowanych projektów realizowanych wspólnie przez ponad 170 partnerów, a koordynowanych przez spółkę Ministra Sportu i Turystyki PL.2012. To właśnie te projekty zdecydują o jakości Turnieju i zapewnieniu maksymalnego komfortu oraz pełnego bezpieczeństwa około milionowi zagranicznych turystów, którzy odwiedzą Polskę podczas Euro 2012. Jednym z takich projektów jest Akademia Euro, projekt realizowany przez PL.2012 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Urzędami Marszałkowskimi Województw: Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Pomorskiego i Mazowieckiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekty organizacyjne realizowane w ramach przygotowań do Euro 2012 przez spółkę celową Ministra Sportu i Turystyki PL.2012 (www.2012.org.pl) i jej partnerów obejmują takie obszary jak bezpieczeństwo, opieka medyczna, wolontariat przestrzeni publicznej itp. Ich celem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi zagranicznych gości i budowa zaangażowania społecznego Polaków, zgodnie z hasłem „wszyscy jesteśmy gospodarzami”.

W obszarze organizacyjnym Euro 2012 niezwykle istotna będzie profesjonalna obsługa. Ma to szczególne znaczenie w kontekście szacunków, według których w 2012 roku – w trakcie trwania Turnieju – odwiedzi nas ponad milion turystów z Europy i świata. Od poziomu obsługi, jaką im zapewnimy, zależą ich osobiste doświadczenia, a te przełożą się bezpośrednio na wizerunek Polski i Polaków, a także zadecydują o tym, czy turyści będą chcieli wracać do nas w przyszłości, po Euro 2012. Dlatego właśnie Akademia Euro jest niezwykle ważnym projektem w obszarze organizacyjnym polskich przygotowań realizowanych przez stronę publiczną – mówi Mikołaj Piotrowski, dyrektor ds. komunikacji w spółce PL.2012.

Akademia Euro to system szkoleń dla osób, które będą miały bezpośredni kontakt z turystami odwiedzającymi Polskę w czerwcu 2012 roku i w latach kolejnych. Inicjatorem projektu jest spółka Ministra Sportu i Turystyki PL.2012, a realizowany jest w czterech województwach, w których znajdują się Miasta Gospodarze: dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim i mazowieckim. Partnerem Akademii Euro w Województwie Dolnośląskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a w Województwie Mazowieckim Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.

 

Celem Akademii Euro jest właśnie zapewnienie najwyższego poziomu obsługi gości zagranicznych. Uczestnicy szkoleń prowadzonych w ramach projektu to osoby zatrudnione w takich branżach, jak transport kolejowy, transport miejski, gastronomia, handel czy instytucje publiczne realizujące zadania z zakresu rekreacji i sportu, pomocy medycznej oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego (w zależności od specyfiki regionu).

W programie szkoleń znajdzie się nauka języka angielskiego, wiedza z zakresu różnic międzykulturowych, profesjonalna obsługa klienta, najważniejsze informacje na temat Euro 2012 oraz wiedza na temat atrakcji turystycznych poszczególnych regionów. Szkolenia poprzedziły badania potrzeb ich przyszłych uczestników. Program nauczania języka angielskiego będzie do nich w pełni dostosowany. Będzie uwzględniał specyficzny zakres słownictwa konieczny do obsługi gości zagranicznych podczas Mistrzostw. Składa się on z 3 poziomów zaawansowania. Niebawem zostanie uruchomiona strona internetowa projektu (www.akademiaeuro.pl), w czerwcu planowane jest rozpoczęcie rekrutacji uczestników. Szkolenia mają ruszyć już na przełomie sierpnia i września. Będą prowadzone w dwóch cyklach: do końca 2011 roku i od stycznia do początku maja 2012 r. Formularz zgłoszeniowy będzie można będzie pobrać bezpośrednio ze strony internetowej, na której będą szczegółowo i przystępnie opisane zasady rekrutacji i profil uczestnika. Można też będzie odebrać go osobiście w biurach regionalnych Akademii Euro.

Kto ma szanse podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i profesjonalnie przygotować się do obsługi turystów w ramach Akademii Euro?

– Są to w zależności od regionu pracownicy instytucji publicznych, miejskich i firm handlowych oraz usługowych, które działają na terenie jednego z województw, w których odbędzie się Turniej. Powinni reprezentować branże określone dokładnie w każdym z regionów. Muszą pracować w bezpośrednim kontakcie z turystami zagranicznymi i zadeklarować, że w trakcie EURO 2012 będą działać w obszarach największego natężenia ruchu turystycznego – mówi Monika Jakubiak, Kierownik Strategiczny Akademii Euro w PL.2012. – Szczegółowe informacje na temat tego projektu od 15 czerwca będzie można uzyskać na stronie www.akademiaeuro.pl. Będą tam m.in. mapa umożliwiająca stwierdzenie, czy lokalizacja punktu należącego do danego przedsiębiorcy spełnia kryteria zgłoszenia się do Akademii Euro, wszelkie niezbędne dokumenty i bardzo przystępnie opisane wszelkie procedury związane ze zgłoszeniem.

 

Warto pamiętać o tym, że każdy z uczestników Akademii Euro, który podniesie dzięki niej poziom swojej merytorycznej wiedzy, będzie mógł ją wykorzystywać przy obsłudze zagranicznych turystów nie tylko w trakcie Mistrzostw, ale także wiele lat po ich zakończeniu. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla stałego wzrostu atrakcyjności turystycznej Polski w ujęciu długofalowym. Według autorów raportu IMPACT mierzącego wpływ przygotowań kraju do Euro 2012, opracowanego na zlecenie spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki PL.2012, po Turnieju rok do roku nasz kraj będzie odwiedzać pół miliona turystów więcej. Oznacza to dodatkowe wpływy z turystyki do 2020 na poziomie prawie 5 miliardów złotych (www.2012.org.pl/pl/euro-2012/co-zostanie-po-euro/raport-impact.html)

Akademia Euro, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, będzie realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Swym zasięgiem obejmie cztery regiony: dolnośląski, wielkopolski, pomorski i mazowiecki, gdzie w 2012 spodziewamy się najwięcej turystów zagranicznych.  Wartość projektu wynosi ponad 13,5 mln zł.

źródło/autor: PL.2012

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu