Karsten Langer, partner w Riverside, zostaje 28 przewodniczącym EVCA

Zgromadzenie Generalne Europejskiego Stowarzyszenia Private Equity i Venture Capital (EVCA) zdecydowało, że Karsten Langer, partner w globalnym funduszu Riverside, obejmie stanowisko przewodniczącego stowarzyszenia do czerwca 2012 r.

Karsten Langer obejmuje funkcję przewodniczącego EVCA w kluczowym momencie dla całego rynku private equity. Od początku światowego kryzysu gospodarczego, na całym świecie widoczne są nasilające się działania mające na celu wprowadzenie dodatkowych regulacji dotyczących firm private equity. Działania podejmowane przez nowego przewodniczącego miały duże znaczenie dla przedstawienia interesów private equity i venture capital w odniesieniu do Dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Alternative Investment Fund Managers – AIFM).

Wraz ze zwiększaniem się liczby regulacji dotyczących zasad finansowania i inwestowania w firmach private equity, EVCA skupia się na przedstawieniu legislatorom wpływu rynku private equity na przemysł i gospodarkę, jak również podejmować będzie coraz szersze działania komunikacyjne, prezentujące wkład rynku private equity w rozwój gospodarczy.

– W ciągu ostatniej dekady rynek private equity rozwinął się i okrzepł – a droga czasem była wyboista. Obecnie nadszedł czas, byśmy dokonali kolejnego kroku i dostrzegli, że inwestycje private equity są kluczem do rozwoju i rozbudzenia ducha przedsiębiorczości w tak nowych jak i istniejących już firmach w całej Europie. Nie istnieje żaden substytut dobrego połączenia aktywnie zarządzanego sektora prywatnego z duchem przedsiębiorczości. Ta moc musi być kontrolowana, a nie ograniczana – mówi Karsten Langer.

Karsten Langer, jako Przewodniczący-elekt, blisko współpracował z odchodzącą Przewodniczącą Uli Fricke, sekretariatem EVCA, jak również liderami rynku.

Inne priorytety nowego Przewodniczącego to wzmocnienie jedności rynku poprzez zwiększenie liczby Limited Partners w EVCA.

– Wypracowaliśmy jako europejski rynek wspólne stanowisko, dzięki któremu od trzech lat walczymy o sprawiedliwą legislację i ten „wspólny głos” powinien zawierać większą liczbę partnerów. Ostatecznie, to przecież nasi inwestorzy znają więcej szczegółów inwestycji na naszym rynku i lepiej rozumieją jak nasze działania wspierają emerytury i inwestycje milionów ludzi – dodał.

– Jestem zaszczycony objęciem funkcji Przewodniczącego EVCA w czasach, w których wiele Europejskich krajów potrzebuje regeneracji, którą zapewniają prywatne inwestycje. Będziemy pracować nad zwiększeniem świadomości roli, jaką w naszych społeczeństwa odgrywa private equity i venture capital , a moją osobistą ambicją jest to, by do końca obecnej dekady, private equity stało się znaczącym elementem Europejskiej produktywności i wzrostu gospodarczego – podsumowuje Karsten Langer.

Od 2006 roku jako partner w Riverside Karsten Kanger jest odpowiedzialny za inwestycje i portfolio firmy w krajach Beneluksu i we Francji, a do jego wcześniejszych osiągnięć należy stworzenie ogólnoeuropejskiego zespołu origination, który zajmuje się pozyskiwaniem nowych transakcji. We wcześniejszym okresie swojej kariery, Karsten Langer pracował pięć lat w GE Capital Europe, po czym, jako Managing Partner, rozpoczął współpracę z M&A International – niezależną brukselską firmą z sektora corporate finance. Karsten Langer jest absolwentem Copenhagen Business School, posiada dyplom z zakresu zarządzania uzyskany na ESCP Europe, jak również włada sześcioma europejskimi językami.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu