iProfesor – największa wirtualna społeczność polskich naukowców na świecie

Tagi:

Wdrożona pod koniec 2010 roku pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego innowacyjna platforma społecznościowa dla naukowców iProfesor w ciągu zaledwie kilku miesięcy funkcjonowania zgromadziła kilka tysięcy użytkowników. Obecnie stanowi ona najdynamiczniej rozwijający się tego typu projekt w naszym kraju i jedną z niewielu takich inicjatyw w Europie, otwierając nowe możliwości nie tylko przed światem nauki, ale także biznesu.

Platforma iProfesor (www.iprofesor.pl) oferuje naukowcom bezpłatny dostęp do unikalnego zestawu funkcjonalności, dzięki którym mogą oni prezentować swoje osiągnięcia naukowe, nawiązywać kontakty zawodowe, zamieszczać informacje na temat nadchodzących konferencji, zarządzać realizowanymi projektami oraz brać udział w dyskusjach. Zastosowane rozwiązania informatyczne sprawiają, że platforma spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Po dokonaniu rejestracji każdy użytkownik poddawany jest procesowi weryfikacji, w wyniku którego zostaje potwierdzona jego tożsamość. Co więcej, istnieje możliwość definiowania poziomu prywatności założonego profilu.

iProfesor to jednak nie tylko kompleksowe narzędzie komunikacji oraz źródło informacji naukowej, ale docelowo również forum dialogu przedstawicieli środowiska akademickiego ze światem biznesu, wspomagające komercjalizację wiedzy oraz transfer nowych technologii. Przedsiębiorstwa, które zaangażują się w projekt mogą poszukiwać innowacyjnych rozwiązań kierując zlecenia do obecnych na platformie naukowców z wybranej dyscypliny, jak również rekrutować wykwalifikowaną kadrę do działów badawczo-rozwojowych.

Patronami platformy, oprócz MNiSW, zostały również takie instytucje i organizacje jak Ośrodek Przetwarzania Informacji, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Business Centre Club.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i wpisuje się w założenia unijnego Programu Europa 2020.

To innowacyjne przedsięwzięcie ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki pracują oraz komunikują się między sobą przedstawiciele środowiska akademickiego w naszym kraju, umożliwiając im wykorzystanie nabytej wiedzy oraz kwalifikacji w praktyce biznesowej. Mimo krótkiego okresu funkcjonowania, platforma iProfesor to obecnie największa, jak również najszybciej rosnąca w naszym kraju wirtualna społeczność osób związanych zawodowo z nauką.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu