Przejdź do treści

Nowa szansa dla „Ostrowii”

INVEST-BANK S.A. i Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek wspólnie pracują nad przyszłością dawnej Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej „Ostrowia”. Głównym zadaniem nowego przedsiębiorstwa jest odbudowa pozycji rynkowej i wzmocnienie wciąż rozpoznawanej marki. Wsparcie ze strony specjalistów Spomleku zagwarantuje wysoką jakość produktów oraz nowoczesne podejście do biznesu.

Po upadku Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej „Ostrowia” w Ostrowi Mazowieckiej, jej majątek znalazł się pod kontrolą syndyka. Jego sprzedaż w całości miała pozwolić na spłatę wielomilionowych długów. Trudności w znalezieniu nabywcy sprawiły, że na pewien czas zakład produkcyjny został oddany w dzierżawę jednemu z prywatnych przedsiębiorstw mleczarskich. W kwietniu br. sukcesem zakończyła się trzecia próba sprzedaży „Ostrowii”. Za 45 mln zł kupiła ją spółka „EMIR 10”, podmiot zależny INVEST-BANK S.A. Tuż po sfinalizowaniu transakcji, bank ogłosił, że zamierza w zakładzie w Ostrowi Mazowieckiej kontynuować przetwarzanie mleka, a do współpracy zaprosi renomowaną mleczarnię.

Wybór padł na Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek, jednego z liderów polskiego rynku serów. Obecnie należą do niej trzy zakłady: w Radzyniu Podlaskim (tam mieści się też centrala firmy), w Parczewie i w Młynarach pod Elblągiem. Ten ostatni to efekt ubiegłorocznego przyłączenia Elbląskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Zadaniem specjalistów ze Spomleku będzie nie tylko zapewnienie odpowiedniej jakości produkcji na wszystkich liniach (przede wszystkim proszkownia, serki twarogowe), ale również wsparcie marketingu, sprzedaży i dystrybucji.

– Łącząc dotychczasową ofertę Spomleku z produktami pod wciąż znaną, ale wymagającą odświeżenia i wzmocnienia marką „Ostrowia”, stajemy się coraz atrakcyjniejszym partnerem dla odbiorców, zwłaszcza dla największych sieci handlowych. Możemy nie tylko zapewnić stałe dostawy wysokiej jakości serów żółtych, ale także dołączyć do nich kolejne artykuły mleczarskie – wyjaśnia Edward Bajko, prezes zarządu SM Spomlek. – Konsolidacja w naszej branży może przybierać różne formy, nie tylko automatyczne połączenie dwóch firm. Taki właśnie charakter ma współpraca, którą zaproponował nam INVEST-BANK.

W myśl zawartego porozumienia, SM Spomlek stanie się dzierżawcą zakładu produkcyjnego w Ostrowi Mazowieckiej. Z tego tytułu będzie płacił nabywcy przedsiębiorstwa czynsz dzierżawny.

– Wierzymy w potencjał zakładów, w których decydujemy się prowadzić produkcję i nie ograniczamy się jedynie do wykorzystywania znajdujących się tam urządzeń. Wspólnie z bankiem przeanalizujemy potrzeby mleczarni i w miarę możliwości, zajmiemy się także odnowieniem i uzupełnieniem wyposażenia. W przypadku Ostrowii kluczowy dla uruchomienia produkcji na wszystkich liniach będzie surowiec. Jesteśmy przekonani, że uczciwa i oparta na partnerskich zasadach współpraca z rolnikami przyczyni się do powrotu znacznej części byłych członków spółdzielni. Potrafimy rozmawiać z dostawcami i realizować wspólny interes. W rejonie elbląskim w zaledwie pół roku zwiększyliśmy skup o ponad jedna czwartą w porównaniu do tego samego okresu na rok przed połączeniem – podkreśla Edward Bajko.

Współpraca Spomleku i INVEST-BANK-u ma docelowo doprowadzić do odzyskania przez markę „Ostrowia” pozycji rynkowej oraz zwiększenia ilości skupowanego mleka – a w konsekwencji do wzrostu wartości zakładu. Umowa określa też, że w przypadku pojawienia się podmiotu zainteresowanego jego nabyciem, spółdzielnia z Radzynia Podlaskiego może skorzystać z prawa pierwokupu.