Przejdź do treści

Grupa Glinik trafi do TDJ SA

TDJ SA zawarła umowę przedwstępną dotyczącą akwizycji Grupy Kapitałowej Glinik z Gorlic. TDJ SA nabędzie pakiet 87,8% akcji Fabryki Maszyn „GLINIK” SA i tym samym przejmie kontrolę nad jej spółkami zależnymi. Finalizacja transakcji wymaga zgody UOKiK. Jej wartość nie została ujawniona.

„Bardzo cieszymy się, że nasza oferta została najwyżej oceniona i wybrana jako najlepsza. Inwestycje w Grupę GLINIK traktujemy długoterminowo. W tej chwili nie mamy planów dotyczących połączenia jakiejkolwiek ze spółek Grupy GLINIK, z innymi podmiotami znajdującymi w portfelu TDJ SA. Należy mieć świadomość, iż sytuacja części spółek wchodzących w skład GK GLINIK jest bardzo ciężka. W najtrudniejszej kondycji znajduje się ZMG GLINIK Sp. z o.o. w upadłości układowej. Należy zatem jak najszybciej podjąć działania zmierzające do odzyskania stabilnej sytuacji finansowej i pozycji rynkowej wszystkich spółek Grupy GLINIK” – powiedział Czesław Kisiel, prezes zarządu TDJ.

„Nasza strategia dedykowana spółkom portfelowym zakłada osiągnięcie pozycji liderów w swoich branżach lub niszach rynkowych. Jesteśmy przekonani, że historia wzrostu wartości naszych inwestycji znajdzie swoje potwierdzenie także w przypadku Grupy Kapitałowej Glinik” – dodaje Czesław Kisiel.

TDJ SA działa od ponad 30 lat i prowadzi działalność inwestycyjną, głównie w branżach: około górniczej, hutniczej, oil&gas, odlewniczej oraz nieruchomościach. Podstawową zasadą inwestowania TDJ SA jest objęcie większościowego pakietu udziałów w nabywanych podmiotach, pozwalającego na skuteczne wdrażanie i nadzór nad realizacją przyjętej dla nich strategii. Działania TDJ w ramach rozwoju portfela inwestycyjnego zawsze są skoncentrowane na podnoszeniu wartości przedsiębiorstw oraz poprawie ich kondycji.