Przejdź do treści

EFL z nową strategią na kolejne lata

Europejski Fundusz Leasingowy świętuje 20-lecie działalności. Z tej okazji wdraża nową strategię na lata 2011-2015. Jej efektem ma być podwojenie zysku netto z 62 mln w 2011 r. do 117 mln w 2015 r.

– Ostatnie 2 dekady były okresem rewolucyjnego rozwoju branży leasingowej. Można powiedzieć, że rynek leasingu powstawał 2 razy: po raz pierwszy w 1990 r., a następnie w 2001 r., kiedy to podnosił się z kryzysu. W tym czasie wartość rynku zwiększyła się z 85 mln USD w 1992 r. do ponad 25 mld zł na koniec 2010 r. – mówi Andrzej Krzemiński, prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego.

EFL został założony 13 czerwca 1991 r. Obecnie w skład grupy wchodzą: spółka leasingowa – Europejski Fundusz Leasingowy, Carefleet, czyli firma funkcjonująca na rynku CFM, a także: EFL Finance – agent ubezpieczeniowy, EFL Service – zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami i windykacją oraz Crédit Agricole Commercial Finance Polska S.A. – spółka factoringowa założona w kwietniu 2011 r.

EFL posiada 10% udział w rynku leasingu i jest jego liderem. W I kwartale 2011 r. sfinansował 8,5 tys. sztuk sprzętu na łączną kwotę przekraczającą 700 mln zł. Firma korzysta obecnie z 4 głównych źródeł finansowania: środków z banków komercyjnych i Międzynarodowych Instytucji Finansowych oraz programów papierów dłużnych i Crédit Agricole (CASA). – Niezależnie od zawirowań na rynkach finansowych, czy to tych z przełomu XX i XXI wieku czy też ostatniego kryzysu, o sukcesie firmy decydowała stała kontrola bezpieczeństwa transakcji oraz wiarygodność zarówno w oczach klientów jak i partnerów biznesowych. Dzięki temu możemy poszczycić się wysokim ratingiem A+, którego udzielił nam Fitch, a także stabilną strukturą  i wysokim poziomem innowacyjności – tłumaczy prezes EFL.

Z okazji 20-lecia firmy EFL wdraża nową strategię rozwoju na lata 2010-2015. Założono w niej podwojenie zysku netto z 62 mln zł w 2011 r. do 117 mln zł w 2015 r. W nadchodzących 5 latach firma planuje zmiany w: kanałach dystrybucji, ofercie produktowej oraz procesach wewnętrznych. Filarami nowej strategii będą: wysoka efektywność własnej sieci dystrybucyjnej, programy współpracy z dostawcami oraz nowa platforma wdrażania innowacji, a także: poszerzenie kanałów dystrybucji o banki i Internet i wzbogacenie oferty produktowej o  faktoring. – Poczyniliśmy już pierwsze kroki w nowym kierunku. Zaczęliśmy od założenia spółki faktoringowej, co  umożliwi nam zaoferowanie klientom pełnego pakietu usług finansowych – mówi Andrzej Krzemiński.

W prognozowanym okresie 2011-2015 sprzedaż wzrośnie łącznie 19%, a przychody o 13%. Założono również, że wraz ze zwiększeniem poziomu efektywności, stosunek kosztów do przychodów zmaleje do 49%. Spółka oczekuje, że wdrożenie zmian zaowocuje  także osiągnięciem w okresie 2011-2015 zysku netto na poziomie ok. 306 mln zł z działalności podstawowej i blisko 90 mln zł z nowych inicjatyw. 84% dodatkowych przychodów będzie pochodzić z segmentów mikro oraz MSP, 13% natomiast ma zostać wygenerowane przez klientów reprezentujących średnie i duże korporacje.

– Naszą misją jest poszerzanie przestrzeni przedsiębiorczym. To hasło przyświecało nam przy tworzeniu strategii na kolejne 5-lecie – wyjaśnia prezes EFL.