Przejdź do treści

Novainvest S.A. objęła akcje OPEN-NET S.A. za 2,7 mln zł

Novainvest S.A. – podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT – zbył na rzecz OPEN-NET S.A. 100% posiadanych udziałów w spółce portfelowej Interlandia sp. z o.o. Jednocześnie Novainvest S.A. objęła 362.000 akcji serii E i 234.000 akcji serii F spółki OPEN-NET S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda za łączną kwotę 2 702 000 zł.

Zawarcie ww. transakcji zostało zrealizowane w ramach umowy inwestycyjnej zawartej z Akcjonariuszami oraz Zarządem spółki Open-net S.A. w dniu 14 kwietnia 2011 roku.

-„W wyniku tej transakcji powstanie podmiot działający w skali ogólnopolskiej, świadczący usługi telekomunikacyjne w pełnym zakresie (Telewizja, Internet, Telefon) dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, w którym Novainvest będzie posiadać 38,85% udziałów w kapitale zakładowym i jednocześnie będzie największym pojedynczym akcjonariuszem.

Ponadto liczymy, że połączenie OPEN-NET S.A. oraz Interlandii sp. z o.o. przełoży się nie tylko na wzrost przychodów z dotychczasowych obszarów w wyniku konsolidacji, ale także wpłynie na istotne zwiększenie potencjału sprzedaży, głównie dzięki wykorzystaniu struktur i baz klientów obydwu podmiotów oraz dzięki możliwemu cross-sellingowi.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

W chwili obecnej trwają już prace przygotowawcze związane z wprowadzeniem OPEN-NET S.A. na rynek NewConnect. Za realizacje usług w tym zakresie odpowiedzialna będzie spółka Nova Capital Advisors Sp. z o.o. – wyspecjalizowany podmiot z Grupy Novainvest S.A.

W I kw. 2011 roku Novainvest S.A. zanotowała ponad 180 tys. zł zysku netto w porównaniu do 233 tys. zł straty w roku 2009. W roku 2010 roku Novainvest S.A. osiągnęła ponad 1,05 mln zł zysku netto, w porówaniu do 0,46 mln zł straty rok wcześniej.