Przejdź do treści

Prawo do kariery

Studenci prawa w Polsce chcą wyzwań, ale nie odpowiedzialności – wynika z badania Universum Student Survey 2011*.

Adepci prawa na polskich uczelniach, bardziej niż ich koledzy z innych kierunków, chcą by ich przyszłe życie zawodowe obfitowało w wyzwania. Co ciekawe, nie są zwolennikami wysokiego poziomu odpowiedzialności – wśród różnych charakterystyk miejsca pracy tę uznali za najmniej dla nich atrakcyjną.

Cele zawodowe

W badaniu Universum Student Survey 2011 poświęconym planowanej karierze zawodowej oraz postrzeganiu pracodawców działających na polskim rynku wzięli udział między innymi studenci prawa z najważniejszych uczelni w kraju. Dla większości z nich głównym celem zawodowym jest zdobycie stabilnego zatrudnienia. Wielu deklaruje także, że chciałoby osiągnąć w swoim fachu poziom eksperta. Na trzecim miejscu wśród celów studentów prawa Anno Domini 2011 znalazła się równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

W odniesieniu do wyników z lat ubiegłych obecni adepci prawa mniej cenią sobie teraz autonomię i niezależność w pracy, natomiast bardziej zaczęła się dla nich – możliwość służenia dobru publicznemu.

Gdzie po studiach?

Ponad jedna czwarta studentów prawa (26%), którzy wzięli udział w badaniu, nie rozważa pracy w branży typowo prawniczej. Najpopularniejsze wśród nich poza prawnicze dziedziny to media i reklama, sektor rządowy i publiczny oraz bankowość.

Pracodawca atrakcyjny dla studentów prawa cechuje się przede wszystkim siłą finansową oraz prestiżem. Prawie połowa badanych uznała te właściwości za podstawowe u ich idealnego pracodawcy. Inną wartością cenioną przez przyszłych prawników jest dynamiczny rozwój firmy oraz innowacyjność. W odniesieniu do wyników z lat ubiegłych rośnie znaczenie dobrej reputacji w odbiorze pracodawcy.

Czego studenci kierunków prawniczych oczekują od pracodawcy dla siebie, to przede wszystkim zapewnienia im szkoleń i nieustannego rozwoju zawodowego. Ważna jest dla nich także bezpieczna posada oraz kontrola nad godzinami pracy.

Wśród firm, które najlepiej odpowiadają na ich oczekiwania i preferencje zawdowe, studenci prawa najczęściej wymieniają Ernst&Young, TVN oraz PwC.

*O Universum Student Survey 2011

W tegorocznej edycji badania Universum Student Survey wzięło udział ponad 15 300 studentów ze 100 najważniejszych uczelni w kraju. Respondentów zapytano o ich oczekiwania związane z karierą zawodową oraz o postrzeganie firm działających na polskim rynku jako potencjalnych pracodawców. W oparciu o wyniki badania powstał ranking Idealny Pracodawca 2011 według studentów, w pięciu kategoriach: biznes, inżynieria, IT, nauki ścisłe, nauki humanistyczne.