Już niedługo kolejne spółki w Holdingu

W ciągu ostatniego miesiąca Polski Holding Rekrutacyjny S.A. podpisał trzy listy intencyjne w sprawie zakupu nowych spółek portfelowych. Pierwsza z nich działa w branży zarządzania zasobami ludzkimi, druga w dziedzinie outsourcingu i leasingu pracowniczego, zaś trzecia oferuje usługi leasingu pracowniczego, doradztwa i szkolenia w zakresie rynku osób niepełnosprawnych. Podpisane przez PHR S.A. listy intencyjne to kolejny krok w budowie silnej grupy, która mogłaby stanowić przeciwwagę dla zagranicznych podmiotów na polskim rynku HR i outsourcingu.

Podpisane listy intencyjne odzwierciedlają przyjętą przez Polski Holding Rekrutacyjny S.A. politykę tworzenia holdingu. W ramach działań rozwojowych Grupy Kapitałowej pozyskane będą kolejne spółki portfelowe. Jednak na razie z uwagi na zapisy umowy o poufności, Polski Holding Rekrutacyjny zobowiązany jest nie ujawniać danych podmiotów oraz warunków finansowych transakcji.

Każdy z podpisanych listów intencyjnych określa wstępne warunki zawarcia dwóch umów w ramach transakcji, a mianowicie przedwstępnej umowy warunkowej oraz umowy końcowej zakupu udziałów w dwóch transzach (kolejno 51% i 49% udziałów w spółce).

– „W ramach Holdingu podejmowane są działania mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi. Dzięki analizie i wyborowi dostawców usług świadczonych wewnątrz grupy ograniczane są koszty. Zgodnie z przyjętą strategią, spółki o uzupełniających się specjalizacjach świadczą usługi w ramach grupy skutecznie wspierając swój rozwój. W najbliższym czasie w ramach współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi planowane jest również otwarcie nowej siedziby w Warszawie” – mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A.

Obecnie w skład Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego wchodzą następujące spółki portfelowe: ITC International Sp. z o.o. (leasing pracowniczy, usługi rekrutacyjne, pośrednictwo pracy), ITC Plus Sp. z o.o (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego), ITC Polska Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego, w tym rekrutacji), ITC CS Sp. z o.o. (usługi szkoleniowe), Alter FM Sp. z o.o. (outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy) oraz Alter Interim Sp. z o.o. (leasing pracowników budowlanych, outsourcing budowlany).

Chociaż pierwszy kwartał 2011 roku był trudny dla branży pracy tymczasowej, to grupa odnotowała przychody ze sprzedaży netto na poziomie 3,1 mln PLN. Trzeba dodać, że przychody te nie obejmują jeszcze spółek Alter Interim i Alter FM Group. Czynnikiem wpływającym na utrzymanie zadawalających wyników była realizacja założeń przyjętych przez spółki portfelowe w 2010 r. Spółka ITC Polska Sp. z o.o. kontynuowała politykę dywersyfikacji klientów, polegającą na systematycznym zwiększaniu udziału w grupie kontrahentów przedsiębiorstw produkcyjnych. Z kolei ITC International Sp. z o.o. realizowała rozpoczęte w poprzednim kwartale projekty leasingu pracowniczego oraz rekrutacyjne zarówno w Polsce jak i za granicą – dodaje Bartosz Kaczmarczyk.

źródło/autor: Unicorn Media

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu