Przejdź do treści

Rynek domeny .pl w pierwszym kwartale 2011

Dziennie w polskim rejestrze pojawia się ponad 3 300 nowych nazw domeny .pl – wynika z opublikowanego właśnie raportu NASK, przedstawiającego sytuację krajowego rynku domen w pierwszym kwartale 2011 roku. Tak wysoka dynamika przyrostu nazw domeny .pl stawia Polskę na pierwszym miejscu wśród innych państw Unii Europejskiej.

Pierwszy kwartał 2011 roku rozpoczął się historycznym wydarzeniem dla polskiego rynku domenowego – rejestracją dwumilionowej nazwy w domenie .pl. Pod koniec marca liczba aktywnych domen wynosiła 2 067 053 nazw.

Na tle rejestrów Unii Europejskiej Polska nadal przoduje pod względem tempa wzrostu, wynoszącego obecnie 18,02 proc. Kolejne pozycje zajmują rejestry francuski i włoski, z dynamiką na poziomie odpowiednio 17,15 proc. i 14,77 proc.

„Cykliczny wzrost liczby nowych rejestracji nazw domeny .pl pojawiający się zwykle na początku każdego roku, w pierwszym kwartale 2011 roku był znacznie wyższy niż w poprzednich latach. Liczba 298 106 nowych rejestracji w pierwszym kwartale 2011 roku oznacza, iż był to pod tym względem najlepszy kwartał w historii.” – podsumowuje we wstępie do raportu Michał Chrzanowski, Dyrektor NASK.

Optymistyczne dane dotyczą poziomu odnowień nazw domeny .pl. Z opublikowanego raportu wynika, że po tendencji spadkowej w ostatnich dwóch dekadach 2010 roku, procent odnowionych nazw domen wzrósł i wynosi 57,73.

Rosnącą popularnością cieszy się również usługa opcji. Liczba założonych opcji w pierwszym kwartale 2011 roku wyniosła 8 364. „Wpływ na to miała duża liczba opcji zarejestrowanych na początku 2008 roku w wyniku obniżenia przez NASK ceny ze 150 do 30 złotych. Po 3 latach opcje wygasały i większość z nich została ponownie założona. Liczba nowo założonych opcji byłaby większa, gdyby NASK nie umożliwił przedłużania opcji na okres kolejnych 3 lat. Do realizacji 90,52 proc. opcji doszło w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy.” – czytamy w raporcie.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2011 roku odnotowano wzrost liczby nowo zawartych umów na usługę DNT (tzw. „testowanie nazw domeny”) względem 4. kwartału 2010 roku. W ciągu tego okresu przetestowano 17 947 nowych nazw domen, z czego 8,84 proc. skutkowało rejestracją.

Istotny wpływ na dynamikę rozwoju rynku domenowego w Polsce ma Program Partnerski NASK, który funkcjonuje od 2003 roku. Na koniec pierwszego kwartału 2011 w programie brało udział 160 przedsiębiorców. Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy dołączyło 12 nowych Partnerów. Obecnie 83 Partnerów NASK ma siedzibę w Polsce, 51 w innych krajach europejskich, zaś 26 poza naszym kontynentem. Największymi rejestratorami są firmy: Home.pl (22,12 proc. udziału w rynku), NetArt SA (21,70 proc.) oraz AZ.pl (12,90 proc.).

Raport dostępny jest pod adresem: http://www.dns.pl/NASK_Q1_2011_REPORT.pdf