Przejdź do treści

Rusza elektroniczna usługa kojarzenia inwestorów z autorami interesujących projektów biznesowych

W ramach platformy biznesowej E-kapital.pl dedykowanej mikro i małym przedsiębiorcom, operującej w ścisłej współpracy z firmą doradczą Collect Consulting, ruszyła usługa „Projekty i Inwestorzy”. Za jej pośrednictwem możliwe jest kojarzenie autorów ciekawych pomysłów biznesowych z podmiotami gotowymi je dofinansować.

Portal E-kapital.pl rozpoczął działalność na początku kwietnia 2011 roku. Jako poszerzenie i uzupełnienie usług świadczonych przez Collect Consulting ma się stać pierwszą, największą w Polsce platformą biznesową, integrującą wiele e-usług przeznaczonych dla rozwijających się przedsiębiorstw.

Przedstawiciele portalu są w trakcie rozmów z wieloma inwestorami zainteresowanymi obecnością w serwisie w ramach usługi „Projekty i Inwestorzy”. Do rejestracji zachęcają także wszystkich projektodawców marzących o własnym biznesie.

Od początku naszym celem było zintegrowanie, w jednym miejscu, wiedzy oraz e-usług przydatnych przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom. „Projekty i Inwestorzy” to właśnie taka funkcjonalność – mówi Radosław Polowy, Prezes Zarządu Collect Consulting Sp. z o.o.

Z pierwszych reakcji inwestorów wynika, że za zaletę usługi uważają oni m.in. możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z autorami projektów, otrzymywania bieżących powiadomień o najnowszych zarejestrowanych projektach oraz promocję swojej inicjatywy w ramach portalu. Projektodawcy chwalą fakt, że rejestrując się mogą zgłaszać zarówno pomysły biznesowe, jak i konkretne biznesplany. Proces rejestracji jest prosty i szybki, a autorzy projektów znajdą dodatkowo na E-kapital.pl kompleksową wiedzę przydatną na starcie własnego biznesu.

Collect Consulting jest firmą świadczącą kompleksowe usługi doradcze w dwóch głównych obszarach. Podmioty sektora prywatnego wspiera przy projektach związanych z finansowaniem zewnętrznym, restrukturyzacją i optymalizacją procesów biznesowych oraz zarządzaniem płynnością finansową. Natomiast sektorowi publicznemu doradza przy restrukturyzacji zadłużenia i pozyskiwaniu finansowania, zarządzaniu inwestycjami, między innymi pełniąc rolę doradcy w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzaniu innowacjami i transferem technologii. W 2010 roku wartość pozyskanych dla jej Klientów dotacji z Programów Operacyjnych Unii Europejskiej wyniosła ponad 340 milionów złotych, co pod tym względem plasuje ją w gronie czołowych firm konsultingowych w Polsce.

Oprócz usług doradczych Collect Consulting oferuje również szkolenia w zakresie funduszy unijnych, zarządzania, sprzedaży i marketingu, finansów i ekonomii oraz świadczy usługi badawcze o charakterze społeczno-gospodarczym i ewaluacyjne.

Collect Consulting wspiera rozwój polskich przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych od 2003 roku, korzystając z wiedzy i doświadczenia interdyscyplinarnego zespołu ponad 40 konsultantów, ekspertów i współpracowników w tym czasie zrealizowało ponad 650 projektów.

Więcej informacji na www.collect.pl