Awans Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Rankingu Szkół Wyższych 2011

Fundacja „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczpospolita” ogłosiły wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych 2011.

Ranking uczelni akademickich składa się z sześciu grup kryteriów: prestiżu, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. W tegorocznej edycji rankingu po raz drugi uczelnie ocenione zostały w grupach kierunków studiów, który dodatkowo wskazuje ich najmocniejsze strony (Kryteriami rankingu są: oceny kadry akademickiej i pracodawców, ocena parametryczna MNiSW oraz publikacje, cytowania i indeks Hirscha, oparte na bazie Scopus z lat 2006-2010).

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zajął w tym roku 23. miejsce w rankingu ogólnym, w którym kolejny raz najlepiej wypadliśmy pod względem warunków studiowania, wyprzedzając szkoły wyższe z pierwszej dziesiątki. Ponadto nasza Uczelnia zajęła 7. miejsce wśród uczelni medycznych, co stanowi awans w stosunku do lat poprzednich. Natomiast w rankingu w grupie kierunków medycznych uplasowaliśmy się na 6. miejscu. W tym zestawieniu nasza uczelnia była bezkonkurencyjna jeśli chodzi o ocenę parametryczną i ilość publikacji naukowych, wyprzedzając uczelnie z pierwszej „trójki”. Do tego sukcesu przyczynił się również wysoko oceniany dorobek naukowy naszej Alma Mater (indeks Hirscha).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu