Przejdź do treści

Śnieżka w pięćsetce Polityki

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. po raz kolejny znalazła się w zaszczytnym gronie największych firm Polityki. Zajęła 356 pozycję w rankingu tygodnika.

To już 18 taki ranking „Polityki”. „Lista 500” dotyczy danych za 2010 rok. Ustalona została na podstawie przychodów ze sprzedaży firm lub całych grup kapitałowych na podstawie deklaracji zarządów przedsiębiorstw.

Cieszymy się, że Śnieżka osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Szczególnie końcówka roku przyniosła satysfakcjonujące efekty przyjętej wcześniej strategii rozwoju firmy. Przychody netto ze sprzedaży Grupy ukształtowały się na poziomie 531,7 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 62,2 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku biegłego oznacza dynamikę 101,1%. Obecność w na liście 500 największych przedsiębiorstw w rankingu  „Polityki” i wysoka pozycja Śnieżki to dla nas zaszczyt i dowód na właściwy kierunek rozwoju firmy – mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA.

źródło/autor: Task Force Consulting