Czy biznes i polityka potrafią prowadzić dialog?

Regulacje prawne i ich wpływ na biznes to jeden z tematów omawianych we wtorek w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. O sprawach związanych z wpływem decyzji administracyjnych na rynek rozmawiali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Sejmu, organizacji pracodawców, a także firmy z sektorów szczególnie wrażliwych na regulacje, w tym branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej i naftowej. W dyskusji wziął udział Jerzy Toczyski, Prezes GlaxoSmithKline w Polsce.

Uczestnicy panelu „Polityka i gospodarka” są zgodni, że swoboda działalności gospodarczej to nie tylko kwestia odpowiedniego systemu stanowienia prawa, ale także kultury politycznej i wspólnie wypracowanych rozwiązań. W debacie o stabilności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, jak i przyszłej atrakcyjności inwestycyjnej kraju, uczestniczyli m.in. Adam Szejnfeld – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009, a także Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001. Wśród przedstawicieli środowisk biznesowych znaleźli się prezesi największych krajowych przedsiębiorstw oraz koncernów prowadzących globalną działalność, w tym m.in. PGNiG, Telekomunikacji Polskiej, Kompanii Piwowarskiej i GlaxoSmithKline.

Jesteśmy bliżej państwa, w którym biznes i polityka potrafią prowadzić dialog – można było usłyszeć w trakcie panelu. Dyskusja koncentrowała się między innymi wokół kwestii związanych z zaufaniem państwa do firm i menedżerów, a także klimatu prowadzenia działalności gospodarczej. Jak podkreślano wielokrotnie, niebagatelną rolę odgrywa też efektywne wykorzystanie procesu konsultacji międzyresortowych i społecznych w trakcie stanowienia prawa.

„Nowe regulacje dla branży farmaceutycznej pokazują, że ten dialog jest niezbędny. Powinniśmy brać pod uwagę sam przebieg procesu konsultacji społecznych. Dla jakości wielu aktów prawnych, w tym Ustawy refundacyjnej, wykorzystanie tej instytucji prawnej byłoby bardzo korzystne.” – podkreślał Jerzy Toczyski, Prezes GlaxoSmithKline.

Zdaniem uczestników konferencji, wiele firm – szczególnie z branż, które są w pewnym stopniu dysponentami publicznych pieniędzy – nadal jest traktowanych stosunkowo nieufnie, mimo stosowania rygorystycznych wymogów dotyczących transparentności i otwartych relacji. W wielu sektorach gospodarczych, takich jak farmacja, zaufanie społeczne odgrywa szczególną rolę.

„Farmacja to obecnie jedna z najbardziej regulowanych branż gospodarczych, która, co więcej, stosuje daleko idące samoregulacje. Obcujemy z ludzkim życiem i zdrowiem i ten model jest dla nas dość oczywisty. Druga istotna kwestia, to sposób działania międzynarodowych korporacji. Bazując na naszych doświadczeniach zagranicznych, staramy się nawet w najtrudniejszych sytuacjach wypracować efektywną formułę dialogu. Staramy się być odpowiedzialnym partnerem. Nieustannie, z determinacją – próbujemy. Próbujemy być elastycznym i stale dostarczać wartość dodaną, która sprzyja rozwiązaniom typu win-win” – powiedział Jerzy Toczyski.

Jednym z wątków podjętych w trakcie kongresu była także przewidywalność i stabilność prowadzenia działalności gospodarczej. W tym kontekście podjęto także temat konsolidacji w branży farmaceutycznej:

„Konkurencyjność gospodarki wymaga wysiłku, wizji, długoterminowych decyzji, przewidywalności, stabilności. Konsolidacja branży to wyścig. Dotyczy on na przykład tego, gdzie będą tworzone nowe zakłady produkcyjne. Kultura dialogu jest niezbędna do podejmowania nowych decyzji inwestycyjnych”  – podkreślał Jerzy Toczyski.

Za pozytywne przykłady budowania odpowiedniego klimatu do przedsiębiorczości – w kontekście innych branż gospodarczych – uznano m.in. zmiany w Kodeksie spółek handlowych, wprowadzenie instytucji domniemania niewinności czy też próbę uregulowania kwestii lobbingowych. Ożywioną dyskusję wzbudził także wątek oceny konsekwencji ekonomicznych nowych regulacji prawnych nie tyle z punktu widzenia budżetu państwa i samorządu, ile zmian, jakie dana regulacja niesienie dla przedsiębiorców.

źródło/autor: GlaxoSmithKline

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu