Autostrada Eksploatacja S.A. klientem Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions S.A. zakończyło wdrożenie rozwiązania klasy HR, wspomagającego obsługę procesów biznesowych w zakresie zarządzania personelem w firmie Autostrada Eksploatacja S.A. Ta działająca na podstawie umowy z Autostradą Wielkopolską S.A. spółka operatorska odpowiada za utrzymanie liczącego prawie 150 km odcinka płatnej autostrady A2 Konin – Nowy Tomyśl.

System Asseco HR pozwolił firmie Autostrada Eksploatacja na pełną automatyzację pracy w zakresie kadr i płac. Umożliwił prowadzenie pełnej ewidencji kadrowej oraz płacowej, a także rejestrowanie wszystkich zdarzeń związanych z pracownikami – od ich zatrudniania i opracowywania umów, poprzez rejestrację czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń, wykonywanie elektronicznych przelewów, aż po rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Aplikacja usprawniła także obieg dokumentów w spółce oraz zredukowała ilość zapytań skierowanych bezpośrednio do działu kadr. Operatorzy poszczególnych placów otrzymali uprawnienia do innych elementów programu, takich jak rejestr wykorzystanych urlopów wraz z kontrolą limitów urlopowych, kartotekę odzieży roboczej czy szkoleń.

Podczas przeprowadzonego wdrożenia systemu przygotowana została również zmodyfikowana forma kalendarzy czasu pracy służących do ewidencji i rozliczenia przepracowanych godzin. Stosując zaimplementowany w programie moduł uprawnień przydzielono pracownikom odpowiednie role, umożliwiając obsługę ściśle wydzielonych gałęzi programu dla poszczególnych grup pracowników.

Program Asseco HR umożliwił także realizację elektronicznych transmisji danych i elektroniczne wykonywanie przelewów bankowych do współpracujących z firmą Autostrada Eksploatacja banków.

„Program Asseco HR wdrożony w naszej firmie przyczynił się do usprawnienia pracy w wielu obszarach HR, dzięki czemu stała się ona dużo bardziej wydajna i efektywna. Aplikacja pozwoliła na automatyzację oraz ujednolicenie wielu procesów dotyczących zarządzania personelem” – mówi Dyrektor ds. Personalnych Hanna Rybitwa z firmy Autostrada Eksploatacja S.A.

Obecnie prowadzone jest wdrożenie modułów systemu Asseco Softlab ERP z zakresu finansów i księgowości, środków trwałych, gospodarki magazynowej oraz serwisu i remontów, które będą zintegrowane z aplikacją Asseco HR, stanowiąc w całości kompleksowe narzędzie do zarządzania całym przedsiębiorstwem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu