ABS Investment S.A. przejmuje Profit Partners i deklaruje wypłatę dywidendy

Bielska spółka ABS Investment S.A., specjalizująca się w doradztwie finansowym i inwestycjach na rynku kapitałowym, która bardzo udanie zadebiutowała w lutym na rynku NewConnect, poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego przejęcia Spółki Profit Partners Lubowiecka, Polański Spółka Jawna.

Przejęcie Profit Partners ma nastąpić poprzez emisję obligacji zamiennych i objęcie nowych akcji ABS Investment S.A. przez wspólników Spółki. Ostateczna decyzja w sprawie przejęcia Profit Partners przez ABS Investment uzależniona jest od podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Negocjacje dotyczące ceny transakcji rozpoczną się po dokonaniu aktualnej wyceny wartości Profit Partners, zleconej przez ABS Investment niezależnemu audytorowi. Zakończenie procesu połączenia Profit Partners z ABS Investment powinno nastąpić do końca bieżącego roku.

To już kolejne po Beskidzkim Biurze Consultingowym S.A. przejęcie ABS Investment. Celem planowanej transakcji jest zwiększenie kapitalizacji Spółki i skali przychodów oraz pozyskanie nowych klientów i znaczne rozszerzenie oferty. Profit Partners jest uznaną marką na rynku usług finansowych w regionie. Istnieje więc pełna komplementarność działań z ABS Investment.  Planowana transakcja pozwoli na skonsolidowanie obszarów działania obu podmiotów.

– Ta fuzja jest elementem naszej strategii ukierunkowanej na osiągnięcie znaczącej pozycji rynkowej wśród firm inwestycyjno-doradczych. Przejęcie Profit Partners przyczyni się do znaczącego wzrostu wartości naszej firmy i wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe. Pozyskanie nowego akcjonariusza wzmocni też nasz wizerunek na rynku kapitałowym oraz umożliwi poszerzenie skali działalności – podkreśla Sławomir Jarosz, Członek Rady Nadzorczej ABS Investment.

Szersza skala działalności ABS Investment z pewnością wpłynie na wyniki, które już dziś są bardzo dobre. Zysk Spółki za rok 2010 wyniósł 0,43 mln zł i był rekordowo wyższy o 590 proc. od wypracowanego w roku poprzednim (0,07 mln zł). Po I kwartale spółka pokazała już 0,29 mln zł zysku, co stanowi 77 proc. wyniku osiągniętego przez Spółę w całym roku 2010. Zarząd deklaruje także wypłatę dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaaprobuje ten wniosek do akcjonariuszy trafi 0,25 mln zł.

ABS Investment to doradca finansowy i gospodarczy, ale także inwestor na rynku papierów wartościowych. Działalność firmy opiera się na bezpośrednich inwestycjach kapitałowych oraz doradztwie finansowym i gospodarczym. Profit Partners działa na rynku doradztwa inwestycyjno – finansowego od 2000 roku, początkowo, jako spółka cywilna, a od grudnia 2007 r. jako spółka jawna. Początkowo działalność Profit Partners miała charakter lokalny, obecnie działania Spółki mają zasięg ogólnopolski. Świadczy one kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i doradztwa dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego, pomaga także skutecznie pozyskiwać środki finansowe na realizację projektów i inwestycji z kredytów bankowych, programów Unii Europejskiej, programów krajowych i innych źródeł.

źródło/autor: Alvero

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu