Przejdź do treści

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy gotowy na IPv6

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy  oraz firma Cisco poinformowali, że uczelnia dokonała pełnej modernizacji kampusowej sieci informatycznej we wszystkich siedmiu lokalizacjach na terenie Bydgoszczy. Projekt miał na celu wdrożenie w sieci protokołu IPv6. Ma on kluczowe znaczenie dla uczelni, ponieważ dzięki jego wdrożeniu UTP zyskuje najnowocześniejsze technologie, które usprawnią funkcjonowanie sieci a także znacząco poprawią jej bezpieczeństwo i niezawodność. Nowa sieć uniwersytecka została zbudowana w całości w oparciu o architekturę Cisco Borderless Networks. Wdrożona infrastruktura informatyczna zapewnia bezpieczny przewodowy i bezprzewodowy dostęp do Internetu dla ponad 9000 studentów i ponad 1000 pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Nowe rozwiązanie umożliwiło także zwiększenie przepustowości sieci do 8 Gb/s, wprowadzenie polityk bezpieczeństwa w oparciu o system Cisco Network Admission Control (NAC), rozwiązania IronPort serii C i S oraz wdrożenie zintegrowanego zarządzania urządzeniami sieciowymi. Przedsięwzięcie wymagało modernizacji 15 węzłów rozmieszczonych w siedmiu lokalizacjach UTP na terenie Bydgoszczy.

Modernizacja objęła również sieć naukową, z której UTP korzysta do realizowania badań naukowych, m.in. nad ustalaniem pozycji geograficznej urządzeń sieciowych oraz nad sieciami sensorycznymi. Większa przepustowość sieci pozwala na  transmisję online  obserwacji doświadczeń poprzez kamery do zdalnej obsługi pomiarów oraz udostępnianie na bieżąco wyników badań innym instytucjom badawczym w ramach tworzonych przez Uniwersytet e-laboratoriów.  

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zamierza też wdrożyć w nowej sieci mechanizmy gwarantowania jakości obsługi (QoS) w oparciu o technologię MPLS (ang. MultiProtocol Label Switching), która wprowadza mechanizm zarządzania ruchem w ramach sieci IP. Rozwiązanie umożliwi realizację usług multimedialnych wykorzystujących przesyłanie w sieci IP głosu i wideo o wysokiej rozdzielczości.

Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Najważniejsze informacje: 

  • Rdzeń sieci Borderless Network na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego został zbudowany w oparciu o 2 routery Cisco ASR 9010 oraz 2 routery Cisco 7609. Routery rdzeniowe Cisco ASR 9010 zapewniają również wymianę ruchu z siecią PIONIER, ogólnopolską szerokopasmową siecią optyczną stanowiącą bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji.
  • Przełączniki brzegowe z serii Catalyst 6500, 4500 i 3560E umożliwiają podłączenie użytkowników i systemów końcowych.  
  • Bezpieczeństwo sieci zapewniają rozwiązania firewall Cisco ASA 5580 oraz system monitorowania i zarządzania, w którego skład wchodzą: Cisco Security Monitoring, Analysis and Response System (MARS – system zapewniający kompleksowy monitoring bezpieczeństwa zarówno urządzeń znajdujących się w sieci, jak i zainstalowanych aplikacji), Cisco Security Manager oraz Cisco Secure ACS – system służący do uwierzytelniania użytkowników, autoryzacji i ewidencjonowania.
  • Zdalny dostęp do zasobów wewnętrznych za pośrednictwem Internetu jest realizowany przez szyfrowany tunel VPN (Wirtualna Sieć Prywatna).
  • Poziom bezpieczeństwa dodatkowo podwyższono dzięki wdrożeniu warstwy NAC (Network Access Control), która umożliwia efektywną kontrolę dostępu do sieci wewnętrznej we współpracy z systemem uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników oraz stały monitoring zmian i potencjalnych zagrożeń środowiska sieciowego UTP.
  • W ochronie sieci wewnętrznej biorą też udział urządzenia IronPort serii C i S realizujące szyfrowanie poczty elektronicznej, filtrowanie pod kątem spamu, ochronę przed wirusami i utratą danych oraz wykrywanie zagrożeń.

 

Protokół IPv6

  • Jako jeden z pionierów technologii IPv6, firma Cisco była siłą napędową rozwoju tego protokołu w takich ciałach normalizacyjnych, jak Internet Engineering Task Force, a także dostarcza szereg produktów i rozwiązań opartych na IPv6. W czerwcu 2011 r. firma Cisco będzie uczestniczyć w Światowym Dniu IPv6 – 24-godzinnym, międzynarodowym teście protokołu IPv6, zorganizowanym przez Internet Society. 
  • Na skutek spektakularnego wzrostu popularności Internetu i technologii internetowych wyczerpuje się pula publicznych adresów obecnie wykorzystywanego protokołu IPv4. Konwergencja technologii oraz szybko rosnąca liczba urządzeń podłączonych do Internetu także wymagają nowej przestrzeni adresowej. Tymczasem w styczniu 2011 r. organizacja zarządzająca adresami IP, Internet Assigned Numbers Authority (IANA), przyznała Regionalnym Rejestrom Internetowym (RIRs) ostatnie wolne bloki adresów IPv4.

 

Cytaty:  

  • „Dotychczasowa sieć nie spełniała wymagań infrastruktury XXI wieku – składała się ze sprzętu od różnych dostawców, który nie mógł być centralnie zarządzany. Zarządzanie i opanowanie kompleksowej infrastruktury kampusowej, m.in. lokalizacja usterek, było złożone i czasochłonne. Obecnie wdrożona infrastruktura sieciowa jest w pełni zarządzana. Utworzone zostało jedno centrum do monitorowania całego ruchu i urządzeń znajdujących się w sieci,” powiedział Tomasz Marciniak, koordynator projektów informatycznych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. „Jestem dumny, że infrastruktura Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy została zmodernizowana w ten sposób, aby umożliwić użytkownikom pracę z wykorzystaniem protokołu IPv6.”
  • „Wdrożenie kompleksowej infrastruktury umożliwiającej implementację protokołu IPv6 na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy to duży krok w kierunku upowszechnienia tego standardu w Polsce” – powiedział Piotr Skirski, dyrektor sektora publicznego w firmie Cisco. „Przestrzeń publicznych adresów IP zostanie wkrótce wyczerpana, protokół IPv6 jest jedynym rozwiązaniem, które w długoterminowej perspektywie umożliwi dalszy rozwój gospodarki. Implementacja protokołu IP jest także niezbędna dla dalszego rozwoju Internetu, umożliwiającego pracownikom naukowym prowadzenie innowacyjnych badań oraz wspieranie edukacji.”