KCSP stawia na rynek inteligentnych pomiarów w oparciu o Wi-Fi

„Zapotrzebowanie na urządzenia do zdalnego odczytu mediów, takich jak energia, woda, gaz i ciepło, które obserwujemy już od dłuższego czasu na polskim rynku, skłoniło nas do podjęcia prac projektowych nad rozwiązaniami typu Smart Metering. Efektem będzie innowacyjny produkt, pracujący w ramach przyszłościowych sieci bezprzewodowych Wi-Fi. Pojawi się w sprzedaży już w II kwartale b.r. roku – mówi Bartłomiej Gawron, Dyrektor Generalny KCSP S.A.

Spółka KCSP S.A. prowadzi obecnie prace badawczo–rozwojowe nad rozwiązaniami pomiarowymi i sensorycznymi opartymi na komunikacji Wi-Fi. W II kwartale b.r. KCSP S.A. zapowiada pojawienie się pierwszego innowacyjnego produktu do Smart Metering’u. Zdaniem KCSP S.A. zrewolucjonizuje on rynek inteligentnych pomiarów zużycia mediów, szczególnie że Smart Metering należy do rozwijającego się sektora rozwiązań technologicznych i staje się ściśle powiązany z warstwą telekomunikacyjną.

Inteligentny pomiar mediów w czasie rzeczywistym (Smart Metering ) został stworzony z myślą o efektywniejszym zarządzaniu mediami. Największą korzyścią dla użytkowników takich urządzeń będzie możliwość bieżącej kontroli ilości zużytych mediów, co przełoży się na optymalizację konsumpcji i kosztów. W przypadku energii elektrycznej można w czasie rzeczywistym zarządzać energią bierną oraz czynną, tzn. kontrolować stale pobór mocy. Zatem ekonomicznym uzasadnieniem zastosowania rozwiązań typu Smart Metering, jest możliwość zwiększenia kontroli finansowej i efektywnego obniżenia zużycia energii elektrycznej. Dzięki monitorowaniu stanu liczników będzie możliwe dostosowanie zużycia do potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa lub gospodarstwa domowego. Analiza informacji liczbowych pobieranych z urządzeń pomiarowych, pozwoli w gospodarstwach domowych decydować o wyborze bardziej energooszczędnej np. pralki, zmianie oświetlenia, pozwoli także sprawdzić, który czajnik, na gaz czy elektryczny, jest bardziej kosztowny w użytkowaniu, albo uświadomi jak wiele energii marnuje się przez pozostawienie włączonej do gniazdka ładowarki.

Odbiorcami usług typu Smart Metering, będą zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa, od dostawców mediów  po ich konsumentów, a sama idea Smart Metering’u pozwoli na obustronną komunikację. Zaawansowana infrastruktura telekomunikacyjna Wi-Fi posłuży  dystrybutorom energii  oraz innym dostawcom mediów w odczytaniu informacji o zużyciu. Odczytane z instalacji informacje, dzięki możliwości obustronnej komunikacji związanej ze Smart Metering’iem, będą mogły w czasie rzeczywistym być przekazywane między konsumentem a dostawcą. Wówczas użytkownik pozna poziom  zużycia mediów w danym czasie i miejscu, a dostawca będzie mógł koordynować dostarczanie mediów do danego użytkownika. Dzięki zastosowaniu rozwiązania typu Smart Metering, konsumenci i dostawcy mediów będą mogli w czasie rzeczywistym wymieniać między sobą, monitorować, gromadzić i prezentować dane pomiarowe. Przełoży się to na oferty cenowe, które będą dostosowane do potrzeb klienta, zmierzonych poziomem zużycia mediów. Wśród korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań typu Smart Metering jest: obniżka cen za media, racjonalizacja ich zużycia w przedsiębiorstwach i domach, ale także korzyści dla środowiska naturalnego, ze względu na oszczędność energii. KCSP S.A. jest firmą, która zapewni nowatorskie i najbardziej skuteczne rozwiązanie do odczytu danych pomiarowych z liczników mediów na skalę europejską, w oparciu o bezprzewodową infrastrukturę Wi-Fi.

źródło/autor: Green Stream Communication

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu