Polacy to najbardziej zestresowani pracownicy na świecie

Polacy są najbardziej zestresowanymi pracownikami na świecie – wynika z badań firmy Extended DISC. Narodowy Wskaźnik Stresu (NSI) wynosi u nas aż 2,22, podczas gdy np. w Brazylii tylko 1,19. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej podpisali wspólną deklarację partnerów społecznych dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku stresu związanego z pracą. – Liczymy, że przy współpracy z przedstawicielami pracowników uda się podjąć działania w celu zapobieżenia i ograniczenia stresu w miejscu pracy – uważają eksperci Pracodawców RP.

Najbardziej zestresowani są mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. W stolicy tylko jeden na dwudziestu zatrudnionych nie skarży się na stres w pracy.

Stres jest konsekwencją stylu życia, a nie tylko warunków pracy. Niemniej jednak życie zawodowe i prywatne ma na siebie wpływ, dlatego tak niezwykle trudno jest oddzielić te dwie sfery aktywności.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawców jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony zdrowia. Przeciwdziałanie stresowi w pracy jest obecnie jednym z największych wyzwań w dziedzinie bhp.

Samopoczucie pracowników zależy również od samej atmosfery w pracy, którą tworzą współpracownicy oraz ich przełożony (pracodawca). Stworzenie zdrowego i wolnego od stresu miejsca pracy wymaga współdziałania pracowników i pracodawcy.

Częste absencje pracowników spowodowane chorobą dezorganizują pracę i podwyższają jej koszty. Zdrowie pracowników i ich komfort psychiczny nie są więc obojętne pracodawcom. Wiadomo przecież, że lepsze efekty przynosi dialog i współpraca niż narastające konflikty i wzajemna niechęć.

Zdaniem Pracodawców RP prawo wymaga uszczegółowienia w kwestii oceny ryzyka zawodowego,  gdzie stres stanie się jednym z jego elementów. Nierzadko pracodawcy mogą mieć kłopoty z oszacowaniem „nieuchwytnego” zagrożenia bez zastosowania odpowiednich metod badawczych. Według Pracodawców RP ocenę ryzyka należy odnieść do specyfikacji zawodowej.

Istotne postanowienia w omawianej kwestii zawiera Europejskie Porozumienie Ramowe z 2004 r, dotyczące stresu związanego z pracą. Jego celem jest zwiększenie świadomości i zrozumienia zjawiska stresu w pracy przez pracowników i pracodawców.

źródło/autor: Pracodawcy RP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu